Přidat stránku pod názvem:

ČSOB - loni úvěr za korunu, letos úvěr bez koruny

Do současné doby přispěla ČSOB svými úvěry k rekonstrukci několika tisíc bytových domů. Objem úvěrů poskytnutých bankou bytovým družstvům a SVJ již dosahuje téměř 10 mld. Kč. V loňském roce využilo možnosti získat úvěr za pouhou 1 Kč více než 1 400 klientů a tato nabídka se setkala s velice pozitivním ohlasem.

To byl důvod, proč se ČSOB i v roce 2007 rozhodla zjednodušit přístup k úvěrovým zdrojům a nabídnout dalším žadatelům \"Úvěr bez koruny\". Tato nabídka je určena výhradně pro bytová družstva a SVJ. Do plánované opravy či rekonstrukce nyní není nutné investovat ani korunu vlastních zdrojů - veškeré náklady je ČSOB připravena plně pokrýt úvěrem. ČSOB navíc garantuje všem bytovým družstvům a SVJ, která s bankou uzavřou v období od 1.4. do 31.12.2007 úvěrovou smlouvu , že úvěr jim bude poskytnut bez poplatku za posouzení žádosti o úvěr a jeho poskytnutí . Další novinkou, kterou ČSOB pro své klienty připravila, je unikátní Kalkulačka úspor. Bližší informace jsou k dispozici v níže přiložených souborech.


Připojené soubory:
ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ
Kalkulačka úspor - výstup (zadání dle vzorového případu z brožury)
BD a SVJ - aktuální podmínky úvěrování
tabulka zajištění úvěrů.doc
BD - vzor souhlasu s přijetím úvěru a jeho zajištěním majetkem
SVJ - vzor souhlasu s přijetím úvěru
Orientační výpočet měsíční anuitní splátky
ČSOB Družstevní konto - nadstandardní forma běžného účtu
Program PANEL - přehled podle zapojení jednotlivých peněžních ústavů

Nahoru