Přidat stránku pod názvem:

ČSOB mění podmínky poskytování úvěrů

V souvislosti s vládou schválenými změnami v Programu Panel od r. 2008 ČSOB očekává, že ve zbývajících měsících roku 2007 dojde k prudkému nárůstu zájmu bytových družstev a SVJ o úvěry, ke kterým bude ještě možné čerpat dotaci snižující úrokovou sazbu o 4%. Ve snaze co nejvíce těmto klientům usnadnit cestu k získání úvěru, přistupuje ČSOB od 1.10.2007 k zásadním změnám podmínek, za kterých jsou úvěry poskytovány.

V oblasti zajištění úvěrů ČSOB zvyšuje hranici průměrné zadluženosti na 1
byt, od které jsou podmínky zajištění odvozovány, z 200 000 na 300 000 Kč -
a to bez ohledu na sídlo bytového družstva či SVJ. Téměř všechna SVJ tak
nyní již mohou čerpat úvěr zcela bez zajištění a družstva se zajištěním
pouze biankosměnkou! V souvislosti se zřetelnou tendencí k nárůstu průměrné
výše úvěru, která je spojena jednak se zvyšující se komplexností oprav a
jednak se stále rostoucími cenami stavebních materiálů a prací, se současně
množí i požadavky klientů na splatnost úvěrů delší než 15 let. Ve snaze
vyjít vstříc zájmu klientů proto ČSOB rovněž změnila i maximální délku
splatnosti úvěrů na 20 let. Tato opatření, spolu s akcí \\\"Úvěr bez koruny\\\", v
rámci které si mohou všechna bytová družstva a SVJ sjednat až do konce
tohoto roku úvěr od ČSOB zcela bez poplatku za jeho poskytnutí, pak
přinášejí jedinečnou možnost, jak lze úvěrové zdroje na opravy a
rekonstrukce bytových domů získat za mimořádně výhodných podmínek.

Nahoru