Přidat stránku pod názvem:

ČSOB opět nabízí úvěr s dotací

Úrokové sazby jsou u úvěrů na opravy a rekonstrukce bytových domů stále   na svém historickém minimu. Za této situace ČSOB přichází s mimořádnou akční nabídkou, která zahrnuje možnost při čerpání úvěru navíc využít tří atraktivní benefity.

  • Dotace 1% z objemu úvěru

Pokud klient použije úvěr na investici, která přinese úsporu energií, banka mu v rámci „ČSOB Programu energetických úspor“ vrátí 1% z objemu vyčerpaného úvěru. Žádost o dotaci se podává současně s žádostí o poskytnutí úvěru. Dotačně lze takto podpořit úvěry až do výše 100 miliónů korun na jednoho klienta.

  • Vztahový bonus

Využijte možnosti získat úvěr s nulovým měsíčním poplatkem za služby a práce spojené s realizací úvěru, a to po celou dobu jeho splácení. Podmínkou je fixace úrokové sazby na dobu deseti či více let a plné vedení celého platebního styku BD či SVJ přes běžný platební účet u ČSOB či Poštovní spořitelny.

  • Čerpání bez dokládání účelu

Posledních 20% objemu čerpaného úvěru lze jednoduše převést na běžný platební účet klienta, což usnadní administrativu jak klientovi, tak bance.

 Tato nabídka se vztahuje na všechna BD a SVJ, která uzavřou s ČSOB smlouvu o úvěru v průběhu roku 2015.

Nahoru