Přidat stránku pod názvem:

Pozvánka na konferenci Nová zelená úsporám v roce 2015

ČKAIT pořádá ve spolupráci s MŽP ČR a SFŽP ČR odbornou konferenci k programu Nová zelená úsporám v roce 2015 k tématu 2. výzva pro rodinné domy a 1. výzva pro bytové domy v Praze.

Termín: 14.4.2015

Místo:Masarykova kolej ČVUT,Thákurova 1,Praha 6

 www.masarykovakolej.cz

Pro členy SČMBD je vstup zdarma

Registrace na www.ckait.cz/novazelenausporam

Harmonogram akce

9:15 - 9:50 Registrace účastníků

10:00 - 17:00 Odborná konference

Mezi jinými se můžete těšit na tyto přednášející:

MŽP ČR - dotační tituly v programovacím období 2014 - 2020
Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR

Nová zelená úsporám v roce 2015 – program a cíle
Mgr. Leo Steiner, náměstek Státního fondu životního prostředí, ředitel sekce řízení Národních programů

Autorizovaní inženýři a technici – záruka odborné úrovně navrhování a provádění staveb
Prof. Ing. Alois Materna, Csc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových a stavební úpravy stávajících budov
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., aut. ing., energetický specialista, člen Autorizační rady ČKAIT, člen Rady Asociace energetických auditorů

Pasivní rodinné domy a bytové domy v programu NZÚ
Ing. arch. Josef Smola, aut. arch., předseda Rady Centra pasivního domu

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů
Ing. Zuzana Mauthauserová, Státní zdravotní ústav Praha, členka Rady společnosti pro techniku prostředí

Efektivní využití obnovitelných zdrojů energie v budovách
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., vedoucí oddělení Energetické systémy budov UCEEB ČVUT, předseda Československé společnosti pro sluneční energii

Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ.
Jiří Kalina, technik oddělení projektů Regulus, spol. s r.o.

Zateplením fasády k úsporám
Ing. Karel Sedláček, Ph.D., Robert Mikeš, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Isover a Weber

Nahoru