Přidat stránku pod názvem:

SČMBD uzavřel smlouvu o spolupráci s ČSOB

V únoru t.r. byla uzavřena smlouva mezi SČMBD a ČSOB , která se stala logickým vyústěním dosavadní neformální spolupráce těchto subjektů.

ČSOB, díky znalosti problematiky bytových družstev, získané na základě dlouholetých zkušeností se správou zvýhodněných úvěrů na družstevní bytovou výstavbu, chápe a zná aktuální potřeby bytových družstev, spojené se správou bytového fondu. ČSOB, v rámci své obchodní politiky, vnímá bytové družstevnictví jako specifickou oblast hospodaření a jako první banka v ČR se snaží vytvářet výhradně pro klienty tohoto segmentu speciální produkty, šité na míru jejich potřebám.
SČMBD od vzájemné spolupráce očekává, že jako reprezentant bytového družstevnictví v ČR, bude moci tímto způsobem přímo ovlivňovat skladbu a parametry bankovních produktů a služeb tak, aby maximálně vyhovovaly požadavkům bytových družstev na finanční služby. Ale nejen to – svaz současně hodlá i průběžně informovat svou členskou základnu prostřednictvím svých webových stránek o produktech, které ČSOB po konzultacích se SČMBD připravila a nabízí je výhradně klientům z řad bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Takovými produkty jsou již nyní např. ČSOB Družstevní konto či specifická úvěrová politika, uplatňovaná bankou při úvěrování modernizací a rekonstrukcí bytových objektů ve vlastnictví bytových družstev (s parametry těchto produktů je možné se seznámit v příloze).
Předpokládáme, že již brzy vás budeme moci seznámit s dalšími hmatatelnými výsledky, které by bez úzké součinnosti SČMBD a ČSOB jen těžko vznikly. V současné době finišují závěrečné práce na společném projektu s renomovanou ratingovou agenturou, který umožní stanovování ratingu (úrovně hospodaření) bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Spuštění tohoto projektu by mělo umožnit bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek získat nejen nezávislý a objektivní pohled na úroveň jejich hospodaření a upozornit tak na možná slabší místa, ale současně by těmto subjektům mělo zjednodušit a zlevnit přístup k dlouhodobým úvěrovým zdrojům, tolik potřebným při investičních akcích spojených s revitalizací bytových objektů.


Ing. Vít Vaníček
předseda SČMBD

Nahoru