Přidat stránku pod názvem:

ČSOB

12_csob.png

ČSOB podporuje úvěry pro BD a SVJ řadou benefitů

 a.       Dotace z ČSOB Programu energetických úspor - dotace ESP

(dotace činí 1% z objemu vyčerpaného úvěru a lze ji poskytnout v případě, kdy úvěrem financovaná investice přinese určitou úsporu energií – vyplácí se jednorázově v roce následujícím po dočerpání úvěru)

b.      Vztahový bonus

(bez poplatku za vedení úvěrového účtu po celou dobu splatnosti úvěru – podmínkou poskytnutí je, že splatnost úvěru a fixace úrokové sazby bude ≥ 10 let a současně úvěrovaný klient vede v ČSOB (nebo PS) celý svůj platební styk

 c.       Vedení ČSOB Družstevního konta bez poplatku za vedení účtu

(po celou dobu splácení úvěru bude mít klient automaticky nárok na nulový poplatek za vedení účtu - vztahuje se i na BÚ u ČSOB popř. na Účet pro právnické osoby u PS – tento benefit nabízí ČSOB nově – jako jediná na trhu!)

d.      Mimořádná splátka bez sankce

(dotaci z Programu IROP nebo Nová Zelená úsporám lze použít pro jednu mimořádnou splátku úvěru i při fixní sazbě bez sankce – požadavek na mimořádnou splátku musí klient bance sdělit před schválením úvěru – bude zakotveno v úvěrové smlouvě)

e.       Možnost čerpat až 20% úvěru bez doložení účelu

(je to standardní možnost u všech nově uzavíraných smluv o úvěru /s výjimkou úvěrů v kombinaci s dotací IROP či NZÚ/)

 f.        Provedení blokace určitě částky na účtu klienta již není požadováno

(většina ostatních bank a stavebních spořitelen stále trvá na blokaci určité částky na účtu klienta)

 

Tato nabídka se vztahuje na všechna BD a SVJ, která uzavřou s ČSOB smlouvu o úvěru v průběhu roku 2019.

Připojené soubory:

CSOB_brozura_Uvery_pro_BD_SVJ_2019.pdf CSOB_brozura_Uvery_pro_BD_SVJ_2019.pdf (326,87 KB)

Nabidka_uverovani_BD_SVJ_2019.pdf Nabidka_uverovani_BD_SVJ_2019.pdf (112,05 KB)

CSOB_Druzstevni_konto_2019.pdf CSOB_Druzstevni_konto_2019.pdf (145,40 KB)

Vzor_usneseni_BD.PDF Vzor_usneseni_BD.PDF (213,75 KB)

Vzor_usneseni_SVJ.PDF Vzor_usneseni_SVJ.PDF (350,08 KB)

Orientacni_vypocet_vyse_mesicni_anuitni_splatky.pdf Orientacni_vypocet_vyse_mesicni_anuitni_splatky.pdf (179,68 KB)


ČSOB opět nabízí úvěr s dotací

Úrokové sazby jsou u úvěrů na opravy a rekonstrukce bytových domů stále   na svém historickém minimu. Za této situace ČSOB přichází s mimořádnou akční nabídkou, která zahrnuje možnost při čerpání úvěru navíc využít tří atraktivní benefity.

 

ČASOVĚ OMEZENÁ NABÍDKA REFINANCOVÁNÍ PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

Úrokové sazby na peněžním trhu jsou v současné době na nejnižší úrovni za posledních dvacet let. Zatímco depozitní klienty tato skutečnost moc netěší, pak Ti, kteří potřebují úvěrovými prostředky pokrýt nákladnější opravu či rekonstrukci svého bytového domu jsou mile překvapeni výší nabízených úrokových sazeb u tuzemských bankovních ústavů. Stále více bytových družstev a SVJ, ve snaze ušetřit na úrokových nákladech, se tak v poslední době obrací na banky s požadavkem na přeúvěrování svého meziúvěru u stavební spořitelny.

 

ČSOB mění podmínky poskytování úvěrů

V souvislosti s vládou schválenými změnami v Programu Panel od r. 2008 ČSOB očekává, že ve zbývajících měsících roku 2007 dojde k prudkému nárůstu zájmu bytových družstev a SVJ o úvěry, ke kterým bude ještě možné čerpat dotaci snižující úrokovou sazbu o 4%. Ve snaze co nejvíce těmto klientům usnadnit cestu k získání úvěru, přistupuje ČSOB od 1.10.2007 k zásadním změnám podmínek, za kterých jsou úvěry poskytovány.

 

ČSOB - loni úvěr za korunu, letos úvěr bez koruny

Do současné doby přispěla ČSOB svými úvěry k rekonstrukci několika tisíc bytových domů. Objem úvěrů poskytnutých bankou bytovým družstvům a SVJ již dosahuje téměř 10 mld. Kč. V loňském roce využilo možnosti získat úvěr za pouhou 1 Kč více než 1 400 klientů a tato nabídka se setkala s velice pozitivním ohlasem.

 

"NÁŠ DŮM - NAŠE PÝCHA" - společný projekt ČSOB, SČMBD a ČMZRB prodloužen

S ohledem na dosavadní značný zájem bytových družstev a společenství vlastníků jednotek o využití výhod nabízených v rámci projektu, rozhodli zástupci ČSOB, SČMBD a ČMRZB o jeho prodloužení do konce tohoto roku.

 

ČSOB nabízí úvěry pro SVJ bez zajištění

ČSOB, jako banka, která dosud poskytla nejvíce úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a správě SVJ, opět upravila podmínky a kritéria úvěrování ve prospěch svých klientů.

 

ČSOB Program pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

je uceleným přehledem produktů, které ČSOB připravila speciálně pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

 

SČMBD uzavřel smlouvu o spolupráci s ČSOB

V únoru t.r. byla uzavřena smlouva mezi SČMBD a ČSOB , která se stala logickým vyústěním dosavadní neformální spolupráce těchto subjektů.

 

Nahoru