Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   8 9 10 11 13

Stanovisko Ministerstva financí ČR k některým ustanovením Výměru MF č. 01/2002

  Zveřejňujeme odpověď (dopis MF č.j. 162/40168/682/2002 ze dne 24.4.2002) na naše dotazy ve věci výkladu některých ustanovení cenového výměru, kterým se reguluje nájemné v bytech a ceny služeb poskytovaných s užíváním bytů (viz Zpravodaj SČMBD č. 1/2002).

 

Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Ve Sbírce zákonů částce 61 ze 17. dubna 2002 byl zveřejněn zákon č. 148/2002, kterým se změnil zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Osvobození státních pozemků od daně z nemovitostí

Státní pozemky , které nejsou zastavěny stavbami (pozemky zastavěné stavbami nejsou v rozsahu půdorysu stavby předmětem daně z pozemků), jsou osvobozeny od daně z pozemků podle §4 odst.1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li splněny podmínky uvedené v §4 odst.3 tohoto zákona, tj. nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.

 

Příklady účtování společenství vlastníků jednotek

Podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace

 

Novela zákona o zaměstnanosti - zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností

Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ( Sbírka zákonů, částka 172/2001).

 

Účtování společenství vlastníků jednotek

Příklady účtování společenství vlastníků jednotek - právnické osoby, které nemá vlastní bankovní účet (článek bude zveřejněn též ve Zpravodaji SČMBD č.2/2002).

 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Dnem 1. ledna 2002 nabyla účinnosti vyhláška MF č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů, částka 176/2001).

 

Činnost oddělení

 

Kontakty

 
   Dopředu   8 9 10 11 13

Nahoru