Přidat stránku pod názvem:

Podmínky členství

V případě, že budete mít zájem stát se našimi členy, členskou přihlášku odevzdejte společně s přílohami (kopie výpisu z obchodního rejstříku, stanovy) na místně příslušný Úřad rady bytových družstev.

SČMBD je zájmovým sdružením založeným dle občanského zákoníku a svým členům poskytuje mimo jiné:

  • metodickou a poradenskou činnost v oblasti právní, ekonomické a technické
  • komplexní a systematické informace o aktualitách v bytovém družstevnictví prostřednictvím Zpravodaje (měsíčník)
  • pořádá semináře a zprostředkovává kontakty s odborníky v různých oblastech týkajících se družstevnictví
  • propaguje a zabezpečuje rozvoj bytového družstevnictví a sjednocuje aktivitu družstev

dále zajišťuje

  • v oblasti právní, účast na tvorbě a připomínkách k zákonům a dalším obecně závazným právním předpisům, týkajících se bytového družstevnictví
  • v oblasti ekonomické, posílení postavení svých členů vytvářením vhodných podmínek pro financování, úvěrování, ceny, daně, účetnictví a mzdy a dalších podmínek pro hospodaření svých členů
  • v oblasti technické, vytváření dobrých podmínek pro družstevní bytovou výstavbu a pro provoz a údržbu bytového fondu
  • výhodné pojištění majetku členských družstev prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy s KOOPERATIVOU a s.pojišťovnou.

Příspěvky na činnost svazu a jejich výše je upravena dle Směrnice č.1 / 2019

Nahoru