Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro jihočeskou oblast

Adresa:  U Malše 1805/20,  České Budějovice, 370 01
Tel.:  +420 734 112 466

Ředitel:  Ing. Pavel Janík, tel:  +420 734 112 466

e-mailova adresa je tvořena dle vzoru: ur.jiznicechy(zavinac)scmbd.cz


Úřední hodiny:  Po telefonické dohodě - pondělí a středa od 8:00 do 15:00 hodin

Svaz českých a moravských bytových družstev je sdružením právnických osob podle § 20f a násl. občanského zákoníku. Svaz sdružuje bytová družstva nebo sdružení těchto družstev a další právnické osoby s obdobnou činností, které jsou založeny a řídí se takovými principy jako jsou dobrovolné a otevřené členství, demokratické řízení, svépomoc, rovnost, spravedlnost, solidarita, samostatnost a nezávislost. Svaz projednává společné záležitosti svých členů a v těchto věcech je jejich představitelem. Chrání a prosazuje jejich zájmy. Členství ve svazu je dobrovolné. Členská bytová družstva v jihočeském kraji a dvě bytová družstva z kraje Vysočina jsou sdružena do rady bytových družstev jihočeské oblasti


Úřad rady pro členská bytová družstva zajišťuje zejména (dle organizačního řádu SČMBD):

 • zajišťování poradenské činnosti v otázkách jejich vzniku, slučování, rozdělování, vyčleňování a při převodech bytů do vlastnictví
 • pomoc při zpracování jejich vnitřních organizačních norem, jednacího řádu a stanov
 • informace o úkolech, usneseních a opatřeních orgánu svazu
 • zajišťování včasného zpracování zpráv a návrhů pro schůze rady a konference rady
 • organizování výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy; za tím účelem svolávání porad funkcionářů a pracovníků družstev v příslušném území
 • plánování a organizování školení, seminářů a kursů pro členské organizace
 • plnění metodických pokynů ředitelů příslušných odborů svazu
 • zpracování návrhu rozpočtu ÚR a správy objektu podle schválených zásad
 • obstarávání vnitřní a hospodářské správy a předpisů na úseku BOZ a PO
 • pomoc při závažných jednání s orgány statní správy v místě
 • vedení evidence členských družstev v území a vedení archivace dokladů o zrušených a likvidovaných družstvech
 • návrhy na přijetí za členy svazu a návrhy na zánik členství
 • statistiku údajů o družstvech ve smyslu stanov a usnesení valné hromady
 • organizuje a zajišťuje kontakty s vyššími územně správními celky, koordinuje jednání s jejich představiteli a jedná o zajištění úkolů v regionu

Další poskytované služby:

 • nabízíme pronájem volných nebytových prostorů – kanceláří a zasedací místnosti v administrativní budově SČMBD v Českých Budějovicích, U Malše 1805/20
 • Kontakt pro zájemce : ÚR Č. Budějovice, tel. 386 356 827

 

1.NP

 • Nájem 1200 Kč / m² / rok
 • Záloha za služby 1050 Kč / m² / rok, vyúčtované

nakres1.jpg

2.NP a 3.NP

 • Nájem 1500 Kč / m² / rok
 • Záloha za služby 1050 Kč / m² / rok, vyúčtované

nakres2.jpg

  Nahoru