Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro hl. m. Prahu

Adresa:

Podolská 50

Praha 4, 147 01

Tel.: 241 087 150
 E-mail: ur.praha@scmbd_cz

Ředitelka: Renata Šimečková, tel. 241 087 150


e-mailova adresa je tvořena dle vzoru: ur.praha(zavináč)scmbd.cz


Úřední hodiny: v pracovní dny  8.00 - 16.00 po telefonické dohodě

Úřad je zřízen jako regionální pracoviště k naplňování základních funkcí SČMBD, tj. sdružovací, zastupitelské, metodicko-vzdělávací, informační a organizační v rámci působnosti hl. m. Prahy.

RADA PRAŽSKÝCH ČLENSKÝCH DRUŽSTEV SČMBD (RPČD SČMBD)

V rámci jednotlivých regionů se bytová družstva sdružují do rad (v Praze RPČD SČMBD), které v rámci své činnosti plní úlohu informačně poradenského střediska v oblastech:

 • aplikace legislativně právních změn a aplikace zákonů do praktické činnosti družstev
 • běžné legislativně právní činnosti družstev
 • napomáhání družstvům při zpracování změn vnitřních organizačních norem, jednacích a volebních řádů a stanov
 • metodicko-poradenské činnosti v oblastech
  • provozně technické
  • ekonomické
  • účetnictví
  • daňové poradenství
  • financování, úvěrování a cenové politiky
  • vnitrodružstevní problematice
  • předpisů na úseku BOZ a PO
  • periodických revizí instalací a zařízení zajišťovaných majitelem či správcem objektu
 • organizace výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy, za tím účelem svolávání porad, školení a seminářů funkcionářů či pracovníků družstev se zaměřením programu na jednotlivé uvedené oblasti
 • vyřizování podnětů BD v souladu se stanovami SČMBD
 • komplexní a systematické informovanosti o úkolech, usneseních a opatřeních orgánů SČMBD
 • návrhů na přijetí družstev za členy SČMBD a naopak i návrhy na ukončení členství
 • řešení problémů v dodavatelsko-odběratelských vztazích mezi BD a dodavateli médií či služeb v hl. m. Praze
 • organizuje a zajišťuje kontakty a jednání s orgány státní správy regionu a jimi řízených organizací k zajištění vzájemné spolupráce a úkolů programů na zvelebení regionu
 • prodeje publikací SČMBD
 • organizace pomoci malým i nově vznikajícím družstvům privatizací obecního majetku při tvorbě administrativních a právních základů družstva a zajišťování správy a provozu s pomocí velkých bytových družstev v hl. m. Praze
 • dodávání „Zpravodaje SČMBD“, který upozorňuje na nové zákony a předpisy

V současné době se v rámci RPČD sdružuje 300 různorodých bytových družstev od nejmenších pětičlenných. Z tohoto rozpětí také vychází rozdílnost potřeb a zájmů jednotlivých družstev. Z dlouhodobých zkušeností RPČD, ověřovaných prováděnými průzkumy potřeb a zájmů malých družstev, se potvrdila i potřeba pomoci ze strany družstev s profesionálním aparátem. Jedním z důvodů je i různá úroveň práce správcovských firem, včetně realit.kanceláří, které spravují družstevní majetek a přitom mají malé znalosti družstevních zásad, předpisů a norem. Uvádíme proto přehled pražských bytových družstev s profesionálním aparátem a územním působení k Vašemu možnému využití.

Družstvo

Adresa družstva územní působení

Kontaktní osoba telefon

E-mail

SBD Budovatelů metra

Frostova 339

109 00 Praha 10 obvod Praha 4,10,15

Ing. Březina, 271011121

brezina@sbdm_cz

SBD Remostav

Bazovského 1117

163 00 Praha 6 obvod Barrandov, Řepy, Dědina, Praha 13

pí. Rozkošná

235010152

info@sbdremostav_cz

 SBD pracovníků energetiky a dopravy

Tusarova 1234/30

Praha 7

 266710437  sbdped@sbdped_cz

BD Žižkov

Pod lipami 64

130 00 Praha 3 obvod Praha 2, 3, 7

Ing. Železný 266310068 603931064

bdzizkov@seznam_cz

Nahoru