Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro východočeskou oblast

Adresa: Tř. ČSA 282/15
Hradec Králové, 500 03
Tel.: +420 776 163 794
   

Ředitelka : Michaela Nováková
   
   


e-mailová adresa je tvořena dle vzoru: ur.vychodnicechy(zavinac)scmbd.cz


Úřední hodiny: úterý : 8:00 - 12:00, 13:00-16:00
ostatní dny dle tel. domluvy

Úřad rady zajišťuje zejména:

 • zajišťování poradenské činnosti pro členská družstva při změnách
 • pomoc členským družstvům v území při zpracování jejich vnitřních organizačních norem, jednacích řádů a stanov
 • informování družstev o úkolech, usneseních a opatřeních orgánů svazu
 • zajišťování včasného zpracování zpráv a návrhů pro schůze výborů rady nebo konference rady
 • organizování výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy, za tím účelem svolávání porad funkcionářů a pracovníků bytových družstev v příslušném území
 • plánování a organizování školení, seminářů a kurzů pro členské organizace
 • plnění metodických pokynů příslušných ředitelů odborů svazu
 • zpracovávání návrhu rozpočtu UR podle zásad stanovených valnou hromadou
 • obstarávání vnitřní a hospodářské správy a předpisů na úseku majetku svazu a BOZPO
 • pomoc členským organizacím při závažných jednáních s orgány státní správy v místě
 • návrhy na přijetí družstev za členy svazu a návrhy na zánik členství
 • vedení evidence členských družstev v území a archivace dokladů o zrušených a likvidovaných družstev
 • statistiku údajů o družstvech ve smyslu stanov a usnesení valné hromady
 • poskytuje právní služby v oblasti bydlení za úhradu i pro nečlenské organizace a občany

Nahoru