Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro středočeskou oblast

Adresa: Podolská 50
Praha 4, 147 01
Tel.:  
241 087 279

Ředitelka: JUDr. Pavla Příkopová, e-mail: ur.strednicechy(zavinac)scmbd.cz


e-mailova adresa je tvořena dle vzoru: ur.strednicechy(zavináč)scmbd.cz


Úřední hodiny: v pracovní době - dle telefonické dohody

Úřad je zřízen pro potřeby bytových družstev sdružených v radě bytových družstev středočeské oblasti.

Zajišťuje pro výše uvedená družstva základní informační servis a veškerou operativu v hlavních oblastech, ve kterých svaz poskytuje metodickou pomoc, tj. v ekonomické, technické a právní oblasti. Jedná se především o:

 • pomoc družstvům při zpracování jejich vnitřních norem, jednacích řádů a stanov
 • organizování výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy, a proto jsou svolávány porady předsedů, ředitelů a pracovníků bytových družstev
 • vyřizování podnětů BD a jednotlivých členů BD v souladu se Stanovami SČMBD
 • plánování a organizování školení, seminářů a kurzů pro členské organizace
 • zajišťování poradenské činnosti v otázkách vzniku, slučování, rozdělování a změn BD, při převodech bytů do vlastnictví, v otázkách členských a nájemních vztahů
 • návštěvy jednotlivých družstev i návštěvy členských schůzí BD (na požádání)
 • plnění metodických pokynů příslušných ředitelů odborů svazu
 • zajišťuje komplexní a systematickou informovanost BD o úkolech, usneseních a opatřeních orgánů svazu nutnou pro jejich činnost
 • příprava konference rady, zpracovávání návrhu rozpočtu ÚR
 • pomoc členským organizacím při závažných jednáních s orgány státní správy v místě
 • návrhy na přijetí družstev za členy svazu a návrhy na zánik jejich členství
 • vedení evidence členských družstev v území, aktualizace údajů o BD, zpracování předpisu členských příspěvků, archivace dokladů o zrušených a likvidovaných družstvech
 • statistiku údajů o družstvech
 • poskytuje informace a pomoc v otázkách pojištění podle pokynů ústředí
 • organizuje a zajišťuje kontakty s vyššími územně správními celky, koordinuje jednání s jejich představiteli a jedná o zajištění úkolů v regionech

Nahoru