Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


1 3 4 5 6 10   Další   

Otázky a odpovědi – aktualizace

V rubrice Otázky a odpovědi v Ekonomické oblasti byly doplněny odpovědi na nové dotazy 

 

Lhůta pro výplatu částečného rozvrhu věřitelům Sberbank prodloužena

Soud prodloužil lhůtu pro výplatu věřitelů Sberbank CZ

 

Novela zákona o dani z nemovitých věcí od 1. ledna 2024

Finanční správa ČR na svých stránkách zveřejnila interaktivní informaci Stručný popis významných změn na rok 2024 a současně přehled změn, které nevyvolávají povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novelizace zákona, a naopak, kdo z tohoto důvodu podat daňové přiznání musí.

 

Zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům

Metodická informace  Finanční správy ČR  ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024

 

Otázky a odpovědi - aktualizace

Rubrika Otázky a odpovědi v ekonomické oblasti byla doplněna 

 

Vyhláška č. 299/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) stanovilo vyhláškou účinnou od 1. 10. 2023  paušální částku náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 .

 

Sociální zabezpečení v roce 2023

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2023

 

Otázky a odpovědi

V E-knihovně ekonomického oddělení byla aktualizována rubrika  Otázky a odpovědi

 

Aktualizace a doplnění E-knihovny v ekonomické oblasti

E- knihovna včetně daňových a jiných právních předpisů byla aktualizována a doplněna o novou rubriku Ekonomika bytového družstva, kam byla zařazena např. problematika dispozic s uvolněným bytem, vypořádacího podílu, podílu na zisku a pořízení bytů.

 

Nový tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

Pro zdaňovací období 2022 se použije tiskopis 25 5404 MFin 5404 - vzor č. 33 a pokyny k jeho vyplnění  25 5404/1 MFin 5404/1 - vzor č. 33.

 

Otázky a odpovědi - aktualizace k 27.9.2022

V rubrice "Otázky a odpovědi" v ekonomické oblasti jsme doplnili vaše nové dotazy a odpovědi na ně.

 

Prominutí záloh na daň silniční

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.

 

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Nové formuláře daňových přiznání pro daň z příjmů a jiné daně

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 437/2021 Sb.,  kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní. Část čtvrtá novelizuje vyhlášku č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění vyhlášky č. 335/2021 Sb. - v příloze č. 5 najdete upravený formulář daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, který se použije pro zdaňovací období 2021.

 

Vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH

V návaznosti na informaci "Rozhodnutí o prominutí DPH na dodání elektřiny a plynu" (viz článek v této sekci z 26.10 2021) zveřejňujeme informaci Generálního finančního ředitelství k vyúčtování elektřiny a plynu 

 
1 3 4 5 6 10   Další   

Nahoru