Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro severomoravskou oblast

 

 

Adresa: Raisova 889/5
709 00, Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: 596 622 841
E-mail:   ur.severnimorava@scmbd_cz

Ředitelka (právník) - se sídlem v Brně: Mgr. Sedláčková Jiřina, tel.: 542 214 127
Právník, zástupce řed.- se sídlem v Ostravě:     Mgr. Čagánková Petra, tel.: 596 615 614
Sekretariát: Kaletová Kamila, tel.: 596 622 841
   Úřední hodiny:

na základě telef. dohody v době

8:00 - 11:00
12:00 - 15:00 hod.


Úřad rady zajišťuje zejména:

 • zajišťování poradenské činnosti pro členská družstva v otázkách jejich vzniku, změn vč. převodů bytů do vlastnictví
 • zprávy pomoc členským družstvům v území při zpracování jejich vnitřních organizačních norem, jednacích řádů a stanov
 • informování družstev o úkolech, usneseních a opatřeních orgánů svazu
 • zajišťování včasného zpracování zpráv a návrhů pro schůze výborů rady nebo konference rady
 • organizování výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy; za tím účelem svolávání porad funkcionářů a pracovníků bytových družstev v příslušném území
 • plánování a organizování školení, seminářů a kursů pro členské organizace
 • plnění metodických pokynů ředitelů příslušných odborů svazů
 • pomoc všem členským družstvům ve všech ekonomických a daňových otázkách
 • organizování pomoci a služby v oblasti technické, tepelného hospodářství, dotací apod.
 • poskytování pomoci – podle pokynů ústředí – v otázkách pojištění
 • zpracovávání návrhu rozpočtu ÚR podle zásad stanovených valnou hromadou a odborem vnitřní ekonomiky a správy majetku
 • obstarávání vnitřní a hospodářské správy
 • dodržování předpisů na úseku BOZ a PO
 • pomoc členským organizacím při závažných jednáních s orgány státní správy v místě
 • návrhy na přijetí družstev za členy svazu a návrhy na zánik členství; po projednání ve výboru rady a souhlasném stanovisku připraví a postoupí podklady pro zpracování materiálu pro představenstvo svazu legislativně-právním odborem svazu
 • vedení evidence členských družstev v území a archivace dokladů o zrušených a likvidovaných družstvech
 • statistiku údajů o družstvech ve smyslu stanov a usnesení valné hromady
 • organizuje a zajišťuje kontakty s vyššími územně správními celky, koordinuje jednání s jejich představiteli a jedná o zajištění úkolů v regionech

 

Nahoru