Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   3 4 5 6 8 10 11 12 13   Další   

Daňový řád

Od r. 2011 vstoupí v účinnost zákon č. 280/2009 Sb., který nově upravuje správu daní a poplatků.

 

Fotovoltaické elektrárny a daň z nemovitostí

MF odpovídá na četné dotazy, zda jsou fotovoltaické elektrárny předmětem daně z nemovitostí

 

Sdělení MF k novele zákona o DPH

Sdělení Ministerstva financí k zákonu č. 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (k § 36a – cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci; zaměstnanecké benefity)

 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Zdaňování zaměstnaneckých benefitů dani z přidané hodnoty

 

Nové články pro registrované uživatele

Upozorňujeme registrované uživatele na aktuální informace v sekci Metodika - Oddělení ekonomické: - postup při vyúčtování tepla na přelomu let 2009/2010 po změně sazby DPH - podkladové materiály pro účastníky seminářů pro ekonomy, které budou probíhat během února a začátkem března t.r.

 

Daňové přiznání k DPH

Nové přiznání k DPH pro rok 2010

 

Paušální výdaj na dopravu

Nepřímou novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2009 Sb. byla do §§ 24, 25 a 28 doplněna ustanovení o tzv. paušálu na dopravu

 

Služby spojené s užíváním bytů - právní úprava v r. 2010

Ministerstvo financí nově zařadilo služby spojené s užíváním nájemního bytu mezi regulované ceny

 

Hrazení oprav v bytě od 1.1. 2010

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se s účinností od 1.1. 2010 mění nařízením vlády č. 174/2009 Sb., čímž dochází ke změně ve vymezení drobných oprav bytu a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu , které je povinen hradit nájemce

 

Změna zákona o dani z nemovitostí

Změny sazeb daně z pozemků a daně ze staveb od 1.1. 2010

 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Změna sazeb DPH od 1.1. 2010

 

Nová kniha pro účetní bytových družstev

Ing. Alena Vyštejnová vydala v nakladatelství Linde publikaci "Účetnictví bytových družstev".   Knížku u nás můžete zakoupit za cenu 185 Kč (běžná cena v knihkupectví je 230 Kč). Kniha bude prodávána i na seminářích pořádaných ekonomickým oddělením. Knihu není možné posílat na dobírku.

 

Nová kniha pro ekonomy bytových družstev

Ing. Lenka Haráková vydala v nakladatelství Linde publikaci Bytová družstva - Zvláštnosti při uplatňování daně z příjmů právnických osob a DPH v bytových družstvech. Knížku u nás můžete koupit za cenu 135 Kč (běžná cena v knihkupectví je 170 Kč); bude též k dispozici na konzultačních dnech a na seminářích pořádaných ekonomickým oddělením. Knihu není možné posílat na dobírku.

 

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

    Dnem 1.8.2009 nabyl účinnosti zákon č. 221/2009 Sb., který zavádí pro zaměstnavatele slevy na pojistném na jeho některé zaměstnance. Cílem těchto slev je zachovat zaměstnanost u osob zejména s velmi nízkými příjmy.

 

Změna názvu Fondu ČSOB bytových družstev od 1. září 2009

 
   Dopředu   3 4 5 6 8 10 11 12 13   Další   

Nahoru