Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   4 5 6 7 9 11 12 13 14   Další   

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Změna sazeb DPH od 1.1. 2010

 

Nová kniha pro účetní bytových družstev

Ing. Alena Vyštejnová vydala v nakladatelství Linde publikaci "Účetnictví bytových družstev".   Knížku u nás můžete zakoupit za cenu 185 Kč (běžná cena v knihkupectví je 230 Kč). Kniha bude prodávána i na seminářích pořádaných ekonomickým oddělením. Knihu není možné posílat na dobírku.

 

Nová kniha pro ekonomy bytových družstev

Ing. Lenka Haráková vydala v nakladatelství Linde publikaci Bytová družstva - Zvláštnosti při uplatňování daně z příjmů právnických osob a DPH v bytových družstvech. Knížku u nás můžete koupit za cenu 135 Kč (běžná cena v knihkupectví je 170 Kč); bude též k dispozici na konzultačních dnech a na seminářích pořádaných ekonomickým oddělením. Knihu není možné posílat na dobírku.

 

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

    Dnem 1.8.2009 nabyl účinnosti zákon č. 221/2009 Sb., který zavádí pro zaměstnavatele slevy na pojistném na jeho některé zaměstnance. Cílem těchto slev je zachovat zaměstnanost u osob zejména s velmi nízkými příjmy.

 

Změna názvu Fondu ČSOB bytových družstev od 1. září 2009

 

NABÍDKA BEZPEČNÉHO ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků prostřednictvím státních dluhopisů.

 

Statistický výkaz členských družstev SČMBD za rok 2008

Podle článku 5 odst. 3e) stanov SČMBD, uveřejněných ve Zpravodaji SČMBD č. 4/2007 jsou  družstva povinna poskytovat pro činnost svazu nezbytně nutné informace v rozsahu právních předpisů o statistice, jejichž rozsah vymezilo představenstvo.

 

Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek (doplněný text)

Příklady stanovení základu daně z příjmů právnických osob SVJ za r. 2008

 

Informace k § 36 odst. 11 zákona o DPH

Informace Ministerstva financí o postupu při přeúčtování zboží a služeb podle zákona o DPH od r. 2009

 

Novela zákona o DPH

Doplnění dříve zveřejněné informace na základě odpovědí na dotazy na seminářích  konaných v prosinci 2008

 

Daň z nemovitostí v r. 2009

Nový tiskopis daňového přiznání na r. 2009 a zrušení osvobození stavby po zateplení

 

Změny zákona o DPH od r. 2009

Novela zákona o DPH účinná od r. 2009 a její dopad na uplatňování DPH v bytových družstvech

 

Použití příjmů bytového družstva ve prospěch členů

Varianty přímého použití příjmů bytového družstva (nájemného z nebytových prostorů, bankovních úroků, přijatých sankcí aj.) ve prospěch členů, kteří jsou nájemců družstevních bytů a nebytových prostor, příp. vlastníků převedených bytů a nebytových prostor.

 

Aktuální komentář k fondu ČSOB bytových družstev

 
   Dopředu   4 5 6 7 9 11 12 13 14   Další   

Nahoru