Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   4 5 6 7 9 11 12 13   Další   

NABÍDKA BEZPEČNÉHO ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků prostřednictvím státních dluhopisů.

 

Statistický výkaz členských družstev SČMBD za rok 2008

Podle článku 5 odst. 3e) stanov SČMBD, uveřejněných ve Zpravodaji SČMBD č. 4/2007 jsou  družstva povinna poskytovat pro činnost svazu nezbytně nutné informace v rozsahu právních předpisů o statistice, jejichž rozsah vymezilo představenstvo.

 

Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek (doplněný text)

Příklady stanovení základu daně z příjmů právnických osob SVJ za r. 2008

 

Informace k § 36 odst. 11 zákona o DPH

Informace Ministerstva financí o postupu při přeúčtování zboží a služeb podle zákona o DPH od r. 2009

 

Novela zákona o DPH

Doplnění dříve zveřejněné informace na základě odpovědí na dotazy na seminářích  konaných v prosinci 2008

 

Daň z nemovitostí v r. 2009

Nový tiskopis daňového přiznání na r. 2009 a zrušení osvobození stavby po zateplení

 

Změny zákona o DPH od r. 2009

Novela zákona o DPH účinná od r. 2009 a její dopad na uplatňování DPH v bytových družstvech

 

Použití příjmů bytového družstva ve prospěch členů

Varianty přímého použití příjmů bytového družstva (nájemného z nebytových prostorů, bankovních úroků, přijatých sankcí aj.) ve prospěch členů, kteří jsou nájemců družstevních bytů a nebytových prostor, příp. vlastníků převedených bytů a nebytových prostor.

 

Aktuální komentář k fondu ČSOB bytových družstev

 

Zdanění peněžité sankce přijaté bytovým družstvem nebo společenstvím vlastníků jednotek

Přijetí peněžité sankce z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty

 

Novela zákona o dani silniční

Dne 4. 7. 2008 byla v částce 78 Sbírky zákonů zveřejněna významná novelizace zákona o dani silniční.

 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Kdy a v jaké výši musí družstvo nebo SVJ platit pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svého zaměstnance?

 

Uplatňování DPH u výstavby

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách Informaci k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008

 
   Dopředu   4 5 6 7 9 11 12 13   Další   

Nahoru