Přidat stránku pod názvem:

Novinky

   Dopředu   5 6 7 8 10 12 13 14 15   Další   

Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků od Wüstenrot hypoteční banka a.s

Wüstenrot hypoteční banka a.s v návaznosti na snížení základní úrokové sazby  České národní banky provedla úpravu úrokových sazeb termínovaných vkladů bytových družstev

 

FOND ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ – STÁTNÍCH DLUHOPISŮ dříve fond ČSOB bytových družstev

V příloze je uvedena zpráva o činnosti bývalého fondu ČSOB bytových družstev  přejmenovaného na fond ČSOB institucionální-státních dluhopisů v roce 2012

 

Nespolehlivý plátce podle novely zákona o DPH

Informace GFŘ k novému institutu "nespolehlivý plátce"

 

PANEL 2013+_Program úvěrů na opravy bytových domů startuje

Od 11. ledna 2013 bude Státní fond rozvoje bydlení přijímat žádosti do programu nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů.

 

Regulace cen v r. 2013

Upozornění na některé regulované ceny

 

Milí družstevní přátelé.

V okamžiku zahájení psaní tohoto příspěvku zbývá do někým předpokládaného konce světa 24 hodin. Pokud ten pátek 21. 12. přežijeme, tak bytová družstva na území dnešních Čech, Moravy a Slezska oslaví více než 160 narozeniny. A navíc nám opět končí jeden kalendářní rok. To jsou určitě dobré důvody k zamyšlení.

 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se od 1. 1. 2013 mění zákon o dani z přidané hodnoty

 

Novela zákona o DPH a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Změny v dani z přidané hodnoty a dani z převodu nemovitostí provedené s účinností od 1.1. 2013 zákonem  č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

 

Odpisy bytových domů

Daňové a účetní odpisy bytových domů a bytů ve vlastnictví bytových družstev

 

Daňová uznatelnost pojistného členů statutárního orgánu a dalších orgánů právnické osoby

  Za jakých podmínek je pojistné člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu BD (SVJ) hrazené z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce daňově uznatelným nákladem  

 

Panelák roku 2012

Ve snaze podpořit zájem bytových družstev a společenství vlastníků jednotek o modernizaci bytových domů, a to i za zhoršujících se podmínek poskytování podpory ze státních podpůrných programů, SČMBD vyhlašuje pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek soutěž o nejlepší PANELÁK roku 2012 . Do soutěže je možno přihlásit objekty panelového i nepanelového typu, které byly v období 2011 až 2012 komplexně modernizovány a jsou ve vlastnictví či správě člena SČMBD.

 

Družstevní minimum

Vzhledem k naplnění kapacity sálu byl ke dni 16.10.2012 ukončen příjem  přihlášek na termín 30. 10. 2012 - Praha

 

38. konzultační dny – 6. 11. 2012 v Praze a 8. 11. 2012 v Přerově

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

 

Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k DPH

Informace k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

 

37. konzultační dny

Ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení jsme pro Vás připravili další kolo konzultačních dní, a to v termínech – 4. 9. 2012 v Praze a 6. 9. 2012 v Přerově

 
   Dopředu   5 6 7 8 10 12 13 14 15   Další   

Nahoru