Přidat stránku pod názvem:

Program Podpora bydlení pro rok 2018

MMR vyhlásilo rozhodnutím č. 48/2017 ze dne 13. října 2017 výzvu předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů.

Lhůta pro doručení žádosti do podatelny MMR začíná běžet dnem 13. října 2017 a končí dnem 5. ledna 2018 do 16.00 hodin.


Předběžné alokace programu Podpora bydlení pro rok 2018: 

Podprogram Rozpočet v tis. Kč
Podporované byty Pečovatelské byty 120 000
Komunitní dům seniorů 120 459
Bytové domy bez bariér 60 000
Celkem 300 459

Podrobnosti najdete na na webu MMR:

https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2018

Nahoru