Přidat stránku pod názvem:

Novinky

   Dopředu   10 11 12 13 14 16 18 19 20   Další   

Pozastavení příjmu žádostí o dotace na úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL

Citace zprávy SFRB a ČMZRB

 

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu domácností

Dne 1.7.2010 vstoupila v platnost pojistná smlouva č. 7720487517, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti  v běžném občanském životě v souvislosti s užíváním bytové jednotky.

 

28. konzultační dny – dne 7. 9. 2010 v Praze a 9. 9. 2010 v Přerově

Dne 7. 9. 2010 v Praze a 9.9. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 28. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.  

 

Pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů SVJ

Dodatkem č. 4 k RPS č. 7720032460 byl s účinností od 1.4.2010 upraven rozsah pojištění odpovědnosti za škodu a NOVĚ bylo do RPS č.7720032460 začleněno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ v rámci základního krytí. Tímto dnem jsou tak automaticky pojištěny orgány všech SVJ, které jsou pojištěny RPS č. 7720032460 v platném znění na povinné druhy pojištění. Tato forma pojištění nahrazuje dříve uzavřené rámcové pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy orgánů SVJ (D&O SVJ). Podrobnější charakteristika pojištění je přístupná pro registrované uživatele v sekci pojištění a ve Zpravodaji č. 3/2010.

 

Instalace měření dodaného množství teplé vody

Naplňování § 78, odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb.  (v  platném znění, po novele č. 158/2009 Sb.).

 

27. konzultační dny - 1.6. 2010 v Praze a 3.6.2010 v Přerově

Dne 1. 6. 2010 v Praze a 3. 6. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 27. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Zdaňování zaměstnaneckých benefitů dani z přidané hodnoty

 

26. konzultační dny - 6.4.2010 v Praze a 8.4.2010 v Přerově

       Dne 6. 4. 2010 v Praze a 8. 4. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 26. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Zpravodaj SČMBD číslo 1_2010

Vážení členové,  v těchto dnech vyšlo první číslo Zpravodaje SČMBD v roce 2010. Plné znění je pro členy umístěno na těchto stránkách v tiskovém centru (Zpravodaj SCMBD_2010).

 

Nové články pro registrované uživatele

Upozorňujeme registrované uživatele na aktuální informace v sekci Metodika - Oddělení ekonomické: - postup při vyúčtování tepla na přelomu let 2009/2010 po změně sazby DPH - podkladové materiály pro účastníky seminářů pro ekonomy, které budou probíhat během února a začátkem března t.r.

 

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.5.2009, sp. zn. 30 Cdo 85/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.1.2009, sp. zn. 31 Cdo 855/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.12.2008, sp. zn. 26 Cdo 2889/2008  

 

25. konzultační dny – 2. 2. 2010 v Praze a 4. 2. 2010 v Přerově

       Dne 2. 2. 2010 v Praze a 4. 2. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 25. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

RENOMIA, a. s., partner SČMBD pro oblast pojištění

Na základě výsledků výběrového řízení partnera v oblasti pojištění se rozhodnutím představenstva SČMBD  RENOMIA, a. s., stala partnerem SČMBD pro oblast pojištění. Toto partnerství přináší řadu výhod spojených se zvýšením kvality služeb v oblasti pojištění SČMBD.

 

Pojištění soukromých vozidel členů orgánů a zaměstnanců BD a SVJ

Oddělení pojištění SČMBD a RENOMIA, a. s. připravily pro členské subjekty mimořádnou nabídku pojištění soukromých vozidel. Nabídka je platná pro soukromá vozidla členů orgánů BD a SVJ (členové výboru, pověření vlastníci, revozoři atd.), zaměstnance BD a SVJ, členy orgánů SVJ, která spravují členská BD a pro rodinné příslušníky výše uvedených. Pojištění za zcela nestandardních podmínek při použití exkluzivních sazeb pojistného.

 
   Dopředu   10 11 12 13 14 16 18 19 20   Další   

Nahoru