Přidat stránku pod názvem:

Novinky

   Dopředu   10 15 16 17 18 20 22   Další   

Družstevní bydlení a správa domů č. 5/2009

Právě v těchto dnech se mezi Vás dostává letos již páté číslo našeho časopisu Družstevní bydlení a správa domů. A co nového číslo 5/2009 přináší?  Například: Energetickou účinnost v budovách,  článek ZELENÁ  (usporám) se už nemusí červenat, Informaci o boji o teplo,a  jak ho vidí poslanci a senátoři a moho dalších užitečných informací.

 

24. konzultační dny - 3.11.2009 v Praze a 5.11.2009 v Přerově

Dne 3. 11. 2009 v Praze a 5. 11. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 24. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.  

 

Aktuální informace k problematice převodů pozemků

SČMBD obdržel v září 2009 dopis od MF, ve kterém mu bylo sděleno, že ministerstvo v záležitosti řešení nároků uplatňovaných vůči České republice na základě účinků přisuzovaných nálezu Ústavního soudu č.278/2004 Sb. přistoupilo k přehodnocení dosavadního postupu, který byl dosud z pozice státu realizován ve vztahu k osobám vznášejícím nároky na převedení pozemku do jejich vlastnictví.

 

Změna nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Dnem vyhlášení se mění nařízením vlády č. 310/2009 Sb. znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami  právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů následovně: V § 3 odst. 5 větě první  se slovo "doporučenou" nahrazuje slovem "požadovanou". Příloha: Nařízení vlády č. 310/2009 Sb.

 

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

    Dnem 1.8.2009 nabyl účinnosti zákon č. 221/2009 Sb., který zavádí pro zaměstnavatele slevy na pojistném na jeho některé zaměstnance. Cílem těchto slev je zachovat zaměstnanost u osob zejména s velmi nízkými příjmy.

 

Změna názvu Fondu ČSOB bytových družstev od 1. září 2009

 

Program „Zelená úsporám"

 

Novela programu PANEL byla SCHVÁLENA

Dle neoficiálních  informací  vláda dne 17. 8.  schválila na svém jednání novelu programu PANEL, která ruší požadavek na doložení doporučených hodnot průměrného součinitele prostupu tepla Uem.    

 

Zelená úsporám - změna podmínek programu

Dne 10. 8. 2009  ministr životního prostředí na tiskové konferenci představil nové podmínky programu Zelená úsporám. Mimo jine je zrušena podmínka provádění "3 opatření z 5" v oblasti podpory A.2. a s účinnosti od 1.9. 2009 bude umožněno čerpat dotace i PANELOVÝM DOMŮM

 

40. výročí založení Svazu českých a moravských bytových družstev

V roce 2009 slaví Svaz českých a moravských bytových družstev 40 let svého   působení.

 

PANELÁK ROKU 2008 - konečné výsledky

U příležitosti 40. výročí oslav vzniku SČMBD byly vyhlášešny výsledky soutěže PANELÁK ROKU 2008

 

22.konzultační dny pořádané dne 2.6.2009 v Praze a 4.6.2009 v Přerově

  Dne 2. 6. 2009 v Praze a 4. 6. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 22. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin. Hlavními body programu budou aktuální informace k podmínkám poskytování podpor oprav rodinných a bytových domů.

 

Časopis Družstevní bydlení č. 3/2009

Právě v těchto dnech se mezi Vás dostává nové, letos již třetí číslo našeho časopisu Družstevní bydlení a správa domů. A co nového číslo 3/2009 přináší?  Například: Aktuální informaci o změnách v programu PANEL, článek k výročí 40 let Svazu, informaci o tepelných čerpadlech na střeše a moho dalších užitečných informací.

 

Panel SCAN 2009

Ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Vás žádáme o spolupráci při získávání údajů zejména o stavu panelových i nepanelových bytových domů, konkrétně o struktuře bytového fondu,   struktuře jeho vlastnictví, o míře jeho dosavadní revitalizace a naopak i o míře zanedbanosti a vnitřního zadlužení.

 

NABÍDKA BEZPEČNÉHO ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků prostřednictvím státních dluhopisů.

 
   Dopředu   10 15 16 17 18 20 22   Další   

Nahoru