Přidat stránku pod názvem:

Novinky

   Dopředu   10 15 16 17 18 20 22 23 24 25   Další   

Zrušení vyhlášky č. 85/1997 Sb.

Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení vyhl. č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů k 31.12. 2010.

 

Informace k přerušení přijímání žádostí v programu Zelená úsporám pro rok 2010

Citace zprávy SFŽP

 

Zelená úsporám - přijímání žádostí přerušeno

Citace zprávy SFŽP - příjem žádostí bude ukončen  29. října

 

Daňový řád

Od r. 2011 vstoupí v účinnost zákon č. 280/2009 Sb., který nově upravuje správu daní a poplatků.

 

SOS PANELOVÉ DOMY

Vyzýváme všechny organizace, vlastníky bytů, bytová družstva, jednotlivce, kteří se ztotožňují s dále uvedeným prohlášením, aby se k němu připojili.

 

Zelená úsporám „pokračuje“

Pod tímto titulkem (avšak bez uvozovek) vydalo MŽP dne 24. 8. 2010 tiskovou zprávu, jejímž obsahem je oznámení, že s účinností od 15.00 hodin téhož dne dočasně přerušuje přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Ostatní formy bydlení, nepanelové bytové domy a rodinné domy, budou i nadále financovány beze změn

 

Zelená úsporám - Příjem žádostí pro panelové domy zastaven

Citace prohlášení SFŽP ze dne 24. 08. 2010 - Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že dnes od 15.00 hodin dočasně přerušuje přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Všechny již přijaté projekty budou řádně zadministrovány. Původní oblasti podpory pro nepanelové bytové domy a rodinné domy pokračují a budou i nadále financovány beze změn

 

Zelená úsporám – změna podmínek programu

Maximální výše podpory pro jeden subjekt může dosáhnout maximálně 30 milionů Kč.

 

Pozastavení příjmu žádostí o dotace na úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL

Citace zprávy SFRB a ČMZRB

 

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu domácností

Dne 1.7.2010 vstoupila v platnost pojistná smlouva č. 7720487517, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti  v běžném občanském životě v souvislosti s užíváním bytové jednotky.

 

28. konzultační dny – dne 7. 9. 2010 v Praze a 9. 9. 2010 v Přerově

Dne 7. 9. 2010 v Praze a 9.9. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 28. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.  

 

Pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů SVJ

Dodatkem č. 4 k RPS č. 7720032460 byl s účinností od 1.4.2010 upraven rozsah pojištění odpovědnosti za škodu a NOVĚ bylo do RPS č.7720032460 začleněno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ v rámci základního krytí. Tímto dnem jsou tak automaticky pojištěny orgány všech SVJ, které jsou pojištěny RPS č. 7720032460 v platném znění na povinné druhy pojištění. Tato forma pojištění nahrazuje dříve uzavřené rámcové pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy orgánů SVJ (D&O SVJ). Podrobnější charakteristika pojištění je přístupná pro registrované uživatele v sekci pojištění a ve Zpravodaji č. 3/2010.

 

Instalace měření dodaného množství teplé vody

Naplňování § 78, odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb.  (v  platném znění, po novele č. 158/2009 Sb.).

 

27. konzultační dny - 1.6. 2010 v Praze a 3.6.2010 v Přerově

Dne 1. 6. 2010 v Praze a 3. 6. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 27. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Zdaňování zaměstnaneckých benefitů dani z přidané hodnoty

 
   Dopředu   10 15 16 17 18 20 22 23 24 25   Další   

Nahoru