Přidat stránku pod názvem:

Novinky

   Dopředu   9 10 11 12 14 16 17 18 19   Další   

Regulace ceny tepelné energie od 1.1. 2011

Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí č. 1/2010 k cenám tepelné energie, kterým pro dodavatele tepelné energie stanovuje podmínky pro sjednání cen tepelné energie s účinností od 1.1. 2011

 

Novela zákona o daních z příjmů

Nejdůležitější změny zákona o daních z příjmů (právnické osoby) a zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů provedené zákonem č. 346/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011

 

Zrušení regulace cen služeb

Výměr MF č. 05/2010 z 26.11.2010 (Cenový věstník MF 13/2010)

 

Seminář pojištění a likvidace pojistných událostí

 Oddělení pojištění SČMBD a RENOMIA, a. s., pořádají seminář pojištění a likvidace pojistných událostí, který se uskuteční ve dnech: 8.12.2010 (oblast Čechy) a 9.12.2010 (oblast Morava a Slezsko)

 

"PROGRAMY NOVÝ PANEL A ZELENÁ ÚSPORÁM PRO BYTOVÉ DOMY“ – A JAK DÁL?!

Sdružení CERPAD ve spolupráci s SČMBD Vás zvou na bezplatný odborný tematický seminář.

 

Vzorové směrnice o nájemném z bytů a úhradách za služby

Svaz vydal pro registrované uživatele vzor "Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a uhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů".  Vzor najdete po přihlášení v oddílu Metodika - Oddělení ekonomické

 

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.7.2009, sp.zn. 22 Cdo 734/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.7. 2009, sp.zn. 26 Cdo 2993/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.6.2009, sp.zn. 22 Cdo 1341/2009     Rozsudek Nejvyššího soudu  ČR ze dne 6.4.2010, sp.zn. 22 Cdo 3083/2008

 

Zrušení vyhlášky č. 85/1997 Sb.

Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení vyhl. č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů k 31.12. 2010.

 

Informace k přerušení přijímání žádostí v programu Zelená úsporám pro rok 2010

Citace zprávy SFŽP

 

Zelená úsporám - přijímání žádostí přerušeno

Citace zprávy SFŽP - příjem žádostí bude ukončen  29. října

 

Daňový řád

Od r. 2011 vstoupí v účinnost zákon č. 280/2009 Sb., který nově upravuje správu daní a poplatků.

 

SOS PANELOVÉ DOMY

Vyzýváme všechny organizace, vlastníky bytů, bytová družstva, jednotlivce, kteří se ztotožňují s dále uvedeným prohlášením, aby se k němu připojili.

 

Zelená úsporám „pokračuje“

Pod tímto titulkem (avšak bez uvozovek) vydalo MŽP dne 24. 8. 2010 tiskovou zprávu, jejímž obsahem je oznámení, že s účinností od 15.00 hodin téhož dne dočasně přerušuje přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Ostatní formy bydlení, nepanelové bytové domy a rodinné domy, budou i nadále financovány beze změn

 

Zelená úsporám - Příjem žádostí pro panelové domy zastaven

Citace prohlášení SFŽP ze dne 24. 08. 2010 - Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že dnes od 15.00 hodin dočasně přerušuje přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Všechny již přijaté projekty budou řádně zadministrovány. Původní oblasti podpory pro nepanelové bytové domy a rodinné domy pokračují a budou i nadále financovány beze změn

 

Zelená úsporám – změna podmínek programu

Maximální výše podpory pro jeden subjekt může dosáhnout maximálně 30 milionů Kč.

 
   Dopředu   9 10 11 12 14 16 17 18 19   Další   

Nahoru