Přidat stránku pod názvem:

Petice z Janova: Družstevníci a vlastníci bytů vyzývají premiéra k činům

Obyvatelé sídliště Janov v Lítvínově bydlící v domech, jež jsou v majetku SBD Krušnohor (SBDK) či pod jeho správou podepisují petici, jejímž prostřednictvím se obracejí přímo na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. V textu petice premiéra informují o současné tíživé situaci na sídlišti, která se od představ o spokojeném bydlení čím dál tím více vzdaluje, a žádají jej o to, aby se situací v Janově osobně a rychle zabýval.

Petenti upozorňují na stupňující se negativní jevy, jež souvisejí s nárůstem počtu nepřizpůsobivého obyvatelstva. Předsedu vlády žádají, aby se zasadil o provedení potřebných legislativních změn a okamžitých konkrétních opatření v terénu, které by vedly k eliminaci negativních jevů.

Petice vznikla z iniciativy předsedů družstevních samospráv a společenství vlastníků, kteří se scházejí vždy na přelomu února a března na každoročních poradách s vedením SBD Krušnohor a analyzují konkrétní aktuální situaci v družstvu a obecně v segmentu bydlení v Česku.

Stanovisko SČMBD

Petice svým obsahem navazuje na sedm let starou Mosteckou výzvu, podporovanou Svazem českých a moravských bytových družstev. Obsahem výzvy je návrh souboru legislativnách opatření, která budou-li zapracována do české legislativy, mohou nastartovat proces řešení problému vyloučených lokalit. Cílem tohoto komplexu legislativních změn a opatření je dosáhnout podmínek pro klidné a spokojené bydlení slušných občanů. Přehled navrhovaných opatření naleznete v přiloženém souboru: Janov_Mostecka_vyzva_1.docx Janov_Mostecka_vyzva_1.docx (14,64 KB).

"Mostecká výzva" byla opakovaně svazem projednávána na několika ministerstvech a institucích, ale doposud bez výsledku, a to i přes to, že SBD Krušnohor a Svaz vyvíjejí soustavný tlak na její realizaci.

SČMBD, SBD KRUŠNOHOR MOST a jeho členové jsou přesvědčeni, že Vláda  ČR a  všechny dotčené orgány musí bez odkladu zahájit skutečné řešení problému vyloučených lokalit a přestat se schovávat za "politicky korektní" formulace a koncepce. Je třeba nazývat problémy skutečnými jmény. Otázka problémových lokalit je z 90% otázkou spojenou s vysokou koncentrací  romů a s jejich nerespektováním obecně uznávaných pravidel soužití. Řešením stávající situace není pouhé přijetí KONCEPCE či STRATEGIE pro sociální začleňování, protože začleněn muže být pouze ten, kdo o to stojí. Řešením dle našeho názoru je přijetí konkrétních legislativních opatření v oblasti bytového spoluvlastnictví, státní sociální podpory, školství či prevence kriminality (viz. Mostecká výzva).   

Z tohoto důvodu se SČMBD připojuje k podpoře petice obyvatel sídliště JANOV a apeluje na premiéra Vlády ČR a  všechny dotčené orgány, aby tuto petici a problémy, na které poukazuje, brali vážně a začali je řešit.

Text petice v originální podobě naleznete v následujícícm souboru: Janov_petice.docx Janov_petice.docx (14,07 KB).

Nahoru