Přidat stránku pod názvem:

Oddělení technické


   Dopředu   3 4 5 6 8 10 11   Další   

26. konzultační dny - 6.4.2010 v Praze a 8.4.2010 v Přerově

       Dne 6. 4. 2010 v Praze a 8. 4. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 26. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Zpravodaj SČMBD číslo 1_2010

Vážení členové,  v těchto dnech vyšlo první číslo Zpravodaje SČMBD v roce 2010. Plné znění je pro členy umístěno na těchto stránkách v tiskovém centru (Zpravodaj SCMBD_2010).

 

25. konzultační dny – 2. 2. 2010 v Praze a 4. 2. 2010 v Přerově

       Dne 2. 2. 2010 v Praze a 4. 2. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 25. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010

Dne 26.11.2009 se konala tisková konference ERÚ k cenám energie pro rok 2010. Předkládáme materiál, který byl presentován na tiskové konferenci.

 

Měření teplé vody na patě objektu

Svaz českých a moravských bytových družstev na základě své žádosti obdržel stanovisko Státní energetické inspekce popisující problematiku měření teplé vody.   

 

Specializovaná celostátní odborná konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU

„HITEM“ JE KOMBINACE DOTACÍ  NOVÝ  PANEL A ZELENÁ ÚSPORÁM Možnosti kombinování dotačních titulů Nový Panel a Zelená úsporám se spolu s navrhováním efektivních, energeticky úsporných opatření stanou nejčastěji diskutovanými tématy největší specializované celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU, konané 10. a 11. Listopadu 2009 v Hradci Králové.   Tato naše největší odborná akce, zaměřená na regeneraci bytových domů postavených panelovou i tradiční technologií, reaguje na zásadní změny v dotačních titulech Nový   PANEL a Zelená úsporám a vychází vstříc především požadavkům majitelů bytových domů.

 

24. konzultační dny - 3.11.2009 v Praze a 5.11.2009 v Přerově

Dne 3. 11. 2009 v Praze a 5. 11. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 24. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.  

 

Změna nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Dnem vyhlášení se mění nařízením vlády č. 310/2009 Sb. znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami  právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů následovně: V § 3 odst. 5 větě první  se slovo "doporučenou" nahrazuje slovem "požadovanou". Příloha: Nařízení vlády č. 310/2009 Sb.

 

Program „Zelená úsporám"

 

Novela programu PANEL byla SCHVÁLENA

Dle neoficiálních  informací  vláda dne 17. 8.  schválila na svém jednání novelu programu PANEL, která ruší požadavek na doložení doporučených hodnot průměrného součinitele prostupu tepla Uem.    

 

Zelená úsporám - změna podmínek programu

Dne 10. 8. 2009  ministr životního prostředí na tiskové konferenci představil nové podmínky programu Zelená úsporám. Mimo jine je zrušena podmínka provádění "3 opatření z 5" v oblasti podpory A.2. a s účinnosti od 1.9. 2009 bude umožněno čerpat dotace i PANELOVÝM DOMŮM

 

40. výročí založení Svazu českých a moravských bytových družstev

V roce 2009 slaví Svaz českých a moravských bytových družstev 40 let svého   působení.

 

PANELÁK ROKU 2008 - konečné výsledky

U příležitosti 40. výročí oslav vzniku SČMBD byly vyhlášešny výsledky soutěže PANELÁK ROKU 2008

 

22.konzultační dny pořádané dne 2.6.2009 v Praze a 4.6.2009 v Přerově

  Dne 2. 6. 2009 v Praze a 4. 6. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 22. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin. Hlavními body programu budou aktuální informace k podmínkám poskytování podpor oprav rodinných a bytových domů.

 

Panel SCAN 2009

Ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Vás žádáme o spolupráci při získávání údajů zejména o stavu panelových i nepanelových bytových domů, konkrétně o struktuře bytového fondu,   struktuře jeho vlastnictví, o míře jeho dosavadní revitalizace a naopak i o míře zanedbanosti a vnitřního zadlužení.

 
   Dopředu   3 4 5 6 8 10 11   Další   

Nahoru