Přidat stránku pod názvem:

25. konzultační dny – 2. 2. 2010 v Praze a 4. 2. 2010 v Přerově

       Dne 2. 2. 2010 v Praze a 4. 2. 2010 v Přerově se uskuteční v pořadí 25. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

Program:  

09.30 – 10.00      Prezence 

10.00 – 11.00     Ceny tepelné energie – možnosti odběratelů,                           

                            Cenové rozhodnutí ERU k cenám tepelné energie                            

                            Ing. Stanislav Večeřa, ERU, vedoucí oddělení teplárenství                        

                            Diskuse   

                                            

                            Přestávka 

11.30 – 12.30     Smlouva o dodávce tepelné energie

                            – práva a  povinnosti smluvních stran, cenová ujednání, způsoby řešení sporů                         

                           Ing. Lucie  Šulerová, ERU   

                           Diskuse 

12.30 – 13.00     Zelená úsporám a Nový Panel

                            Diskuze                       

                            Ing.  Martin Hanák, SČMBD   

Místo konání:                        

Čechy – Společenský sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4

 Morava –  Klub TEPLO, Horní nám. 9, Přerov 

Příloha:        Aktualizované znění cenového rozhodnutí ERU č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, se zapracovanými změnami provedenými cenovým rozhodnutím č. 12/2008 a cenovým rozhodnutím č. 3/2009

Pozn.: Změna přednášejících a upřesnění časového harmonogramu možná.

ERU_Aktualizovane_zneni_cenoveho_rozhodnuti_ERU_c._7z2008.pdf ERU_Aktualizovane_zneni_cenoveho_rozhodnuti_ERU_c._7z2008.pdf (187,59 KB)

Nahoru