Přidat stránku pod názvem:

Specializovaná celostátní odborná konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU

„HITEM“ JE KOMBINACE DOTACÍ  NOVÝ  PANEL A ZELENÁ ÚSPORÁM Možnosti kombinování dotačních titulů Nový Panel a Zelená úsporám se spolu s navrhováním efektivních, energeticky úsporných opatření stanou nejčastěji diskutovanými tématy největší specializované celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU, konané 10. a 11. Listopadu 2009 v Hradci Králové.   Tato naše největší odborná akce, zaměřená na regeneraci bytových domů postavených panelovou i tradiční technologií, reaguje na zásadní změny v dotačních titulech Nový   PANEL a Zelená úsporám a vychází vstříc především požadavkům majitelů bytových domů.

„Množství finančních prostředků, které mohou vlastníci budov určených k bydlení získat, je pro investory velkou motivací zamyslet se nad regenerací jejich domu.  Poptávka po informacích týkajících se jak technické, tak finanční stránky regenerace bytového fondu je v letošním roce enormní, což utvrdilo v rozhodnutí uspořádat tuto konferenci i v letošním roce“, říká Ing. Petr Kučera CSc, odborný garant konference a technický ředitel Centra stavebního inženýrství a. s.

Program konference se zaměřuje na nejdůležitější oblasti regenerace staveb určených k bydlení, jako například diagnostika budov, návrh vhodných opatření vzhledem ke stavu objektu a optimalizaci vložených prostředků nezbytných k naplnění podmínek jednotlivých programů až po kontrolu prováděných prací. Velká bytová družstva především zajímají možnosti kombinace podpor obou dotačních titulů včetně dalších podmínek a omezení, která tuto podporu upravují. Malá bytová družstva a SVJ zase nejvíce zajímá, jak nejefektivněji investovat prostředky do opatření, která budou plnit podmínky dotačních titulů.

„Díky dlouhodobé spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení i Státním fondem životního prostředí zřídíme pro investory v rámci konference poradenská střediska, kde se investoři mohou zdarma poradit jak s pracovníky obou institucí poskytujících dotace, tak se specialisty našeho soudně znaleckého ústavu. Připočítáme-li možnost účasti zástupců BD a SVJ  zdarma, je to už mnoho důvodů, proč tuto konferenci navštívit“, říká Ing. Kučera.

Konference je již tradičně pořádána pod záštitou ředitele STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ, JUDr. Jana Wagnera a na přípravě programu se podílel přípravný výbor složený nejen z našich předních odborníků z oborů stavební tepelná technika, technická zařízení budov, stavební mechanika, otvorové výplně stavebních konstrukcí,  atd., ale i přestavitelů fondů poskytujících dotace.

Novinkou letošního roku je vytvoření speciálních webových stránek www.regeneracebytovefondu.cz kde jsou k dispozici všechny důležité informace o této konferenci včetně programu a formulářů přihlášek.

 

RBF_konference09_ZP_web.pdf RBF_konference09_ZP_web.pdf (1,54 MB)

Bližší dotazy zodpoví organizační garant konference, p. Miroslav Bezouška na telefonním čísle 724 915 231.

Nahoru