Přidat stránku pod názvem:

Odělení legislativně-právní


   Dopředu   1 3 5   Další   

Nařízení vlády 366/2013 Sb.

20.11.2013 vychází ve sbírce zákonů (částka č. 143) nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím k provedení NOZ.  Mgr. Kateřina Horáková

 

Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev

V částce 118/2013 Sbírky zákonů ČR byl zveřejněn zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

 

38. konzultační dny – 6. 11. 2012 v Praze a 8. 11. 2012 v Přerově

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

 

Bytové družstevnictví nemlčí

Dne 12. 7. 2011 vyšel v Právu článek bývalého předsedy SČMBD a v současnosti předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení JUDr. Ivana Přikryla, ve kterém vyslovil názor, že SČMBD a bytová družstva „nepochopitelně mlčí ke změnám upravujícím vlastnictví bytů v návrhu nového občanského zákoníku". Škoda, že neprojevil alespoň minimální zájem o činnosti svazu v oblasti legislativy - jistě bychom ho informovali, že např. k návrhu právní úpravy bytového spoluvlastnictví jsme uplatnili kromě návrhů koncepčního charakteru 25 konkrétních připomínek.

 

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.7.2009, sp.zn. 22 Cdo 734/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.7. 2009, sp.zn. 26 Cdo 2993/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.6.2009, sp.zn. 22 Cdo 1341/2009     Rozsudek Nejvyššího soudu  ČR ze dne 6.4.2010, sp.zn. 22 Cdo 3083/2008

 

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.5.2009, sp. zn. 30 Cdo 85/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.1.2009, sp. zn. 31 Cdo 855/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.12.2008, sp. zn. 26 Cdo 2889/2008  

 

Aktuální informace k problematice převodů pozemků

SČMBD obdržel v září 2009 dopis od MF, ve kterém mu bylo sděleno, že ministerstvo v záležitosti řešení nároků uplatňovaných vůči České republice na základě účinků přisuzovaných nálezu Ústavního soudu č.278/2004 Sb. přistoupilo k přehodnocení dosavadního postupu, který byl dosud z pozice státu realizován ve vztahu k osobám vznášejícím nároky na převedení pozemku do jejich vlastnictví.

 

Výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností

V rámci metodické pomoci   informujeme družstva o stanovisku ministerstva spravedlnosti ČR, vyplývající s konkrétní záležitosti, kterou se MS zabývalo v rámci státního dohledu nad exekuční činností a činností exekutora podle § 7 exekučního řádu.

 

Ještě k problematice právních vztahů k pozemkům ve vlastnictví státu

Uvádíme další skutečnosti k problematice převodu pozemků.

 

Návrh poslanců Zd. Horníkové a Old. Vojíře na změnu zákona o vlastnictví bytů a obchodního zákoníku

Dne 10. 4. 2008 proběhl v Poslanecké sněmovně za účasti zástupců svazu a bytových družstev seminář k poslaneckému tisku 266. Závěry z plynoucí z tohoto semináře, včetně výstupu z jednání Podvýboru pro bydlení, naleznete dále v článku.

 

Usnesení Ústavního soudu

 

Stanovisko SČMBD k návrhu zákona o vlastnictví bytů

SČMBD obdržel další návrh na změnu zákona o vlastnictví bytů, avšak z doprovodného textu nevyplývá, zda jde o oficiální pozměňovací návrh k posl. tisku 266 nebo o jinou iniciativu.

 

Návrh poslanců Zd. Horníkové a Old. Vojíře na změnu zákona o vlastnictví bytů

Předmětným návrhem se Poslanecká sněmovna zabývala i na své 23. schůzi dne 24. 11. 2007 při schvalování programu schůze. Pan poslanec Tomáš Kvapil (KDU ČSL) totiž navrhl, aby tento bod programu (tisk 266) byl vyřazen z jednání z důvodu, že dosud neproběhla politická jednání k tomuto tisku, jak byla předkladateli avizována před přerušením prvého čtení na minulé schůzi.

 
   Dopředu   1 3 5   Další   

Nahoru