Přidat stránku pod názvem:

Oddělení technické


   Dopředu   5 6 7 8 10    Další   

PANEL - příjem žádostí obnoven

Počínaje dnem 2. dubna 2008 (středa) lze opět podávat nové žádosti o podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů v programu PANEL na pracovištích Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

 

Pozvánka na energetický seminář

Ve dnech 23. 10. 2007 v Praze a 30. 10. 2007 v Přerově budeme pořádat v rámci metodické činnosti svazu pracovní seminář k novým legislativním a technickým předpisům v energetice . Více informací naleznete v příloze.

 

Regenerace panelových domů - "VÝHODNÉ NABÍDKY"

80 % dotace, velké slevy, žádné starosti......

 

Změny v podmínkách poskytování podpor de minimis

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

 

Změny v programu PANEL

Koncem října 2006 byla Evropskou komisí schválena nová mapa regionální podpory a pravidla státní podpory pro Českou republiku na léta 2007 – 2013. V důsledku těchto změn bylo aktualizováno znění „Programu panel“. Nový text byl zveřejněn na stránkách ČMZRB

 

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Zákonem č. 574/2006 Sb. ze dne 30. listopadu 2006 byla provedená změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

 

Program PANEL - aktuální znění

Dne 28. 6. 2006 bylo ve Sbírce zákonů zvěřejněno NV č. 325/2006 Sb., kterým se s upravují některé podmínky a požadavky programu PANEL

 

Kontrola cen tepla

Pracovní podklad pro potřebu členů SČMBD

 

Stanovisko MMR k otázce notifikace progamů určených na podporu VPV

Na základě opakovaných žádostí předsedy SČMBD Ing. Víta Vaníčka získal Svaz stanovisko ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka k problematice podpůrných programů VPV a jejich vazby na NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.

 

Informace o notifikaci programů na podporu oprav panelových domů

S ohledem na reakci bytových družstev k nepříznivému stavu ve věci notifikace programů na podporu oprav panelových domů uvádíme přehled kroků, které SČMBD dosud udělal a připravuje:

 

Provozování společných televizních antén a kabelových rozvodů

V souvislosti s novelou zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, která vyšla pod č. 81/2005 Sb., vypracoval SČMBD na základě jednání s RRTV, ČTÚ a MK stanovisko problematice provozování společných televizních antén a televizních kabelových rozvodů.

 

Stav projednání dotačních titulů zaměřených na opravy panelových objektů

Slučitelnost a neslučitelnost podpor se společným trhem EU, vazba na podpory typu "de minimis"

 

Záznam z pracovního jednání u ministra pro místní rozvoj ing. Jiřího Paroubka

Dne 21. 3. 2005 ministr pro místní rozvoj ing. Jiří Paroubek přijal předsedu SČMBD ing. Víta Vaníčka a výkonného ředitele ing. Miloše Hejdu. Na pracovním setkání projednali návrh zákona o podpoře družstevní bytové výstavby, notifikaci programu PANEL, návrh zákona o vlastnictví bytů a přípravu tiskové konference o deregulaci nájemného.

 

Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok 2005

Na konci února 2005 bylo ministrem pro místní rozvoj Ing. Jiřím Paroubkem podepsáno znění podmínek „Programu poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok 2005“, tedy tzv. havarijní program Ve srovnání s předchozími lety bylo vyhlášení tohoto programu s ohledem na povinnost projednat obsah programu a výši podpor v Evropské komisi v Bruselu opožděno o cca. tři měsíce.

 

Vyhláška č. 425/2004 Sb.

Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

 
   Dopředu   5 6 7 8 10    Další   

Nahoru