Přidat stránku pod názvem:

Oddělení technické


   Dopředu   5 6 7 8 10    Další   

Program PANEL - aktuální znění

Dne 28. 6. 2006 bylo ve Sbírce zákonů zvěřejněno NV č. 325/2006 Sb., kterým se s upravují některé podmínky a požadavky programu PANEL

 

Kontrola cen tepla

Pracovní podklad pro potřebu členů SČMBD

 

Stanovisko MMR k otázce notifikace progamů určených na podporu VPV

Na základě opakovaných žádostí předsedy SČMBD Ing. Víta Vaníčka získal Svaz stanovisko ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka k problematice podpůrných programů VPV a jejich vazby na NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.

 

Informace o notifikaci programů na podporu oprav panelových domů

S ohledem na reakci bytových družstev k nepříznivému stavu ve věci notifikace programů na podporu oprav panelových domů uvádíme přehled kroků, které SČMBD dosud udělal a připravuje:

 

Provozování společných televizních antén a kabelových rozvodů

V souvislosti s novelou zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, která vyšla pod č. 81/2005 Sb., vypracoval SČMBD na základě jednání s RRTV, ČTÚ a MK stanovisko problematice provozování společných televizních antén a televizních kabelových rozvodů.

 

Stav projednání dotačních titulů zaměřených na opravy panelových objektů

Slučitelnost a neslučitelnost podpor se společným trhem EU, vazba na podpory typu "de minimis"

 

Záznam z pracovního jednání u ministra pro místní rozvoj ing. Jiřího Paroubka

Dne 21. 3. 2005 ministr pro místní rozvoj ing. Jiří Paroubek přijal předsedu SČMBD ing. Víta Vaníčka a výkonného ředitele ing. Miloše Hejdu. Na pracovním setkání projednali návrh zákona o podpoře družstevní bytové výstavby, notifikaci programu PANEL, návrh zákona o vlastnictví bytů a přípravu tiskové konference o deregulaci nájemného.

 

Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok 2005

Na konci února 2005 bylo ministrem pro místní rozvoj Ing. Jiřím Paroubkem podepsáno znění podmínek „Programu poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok 2005“, tedy tzv. havarijní program Ve srovnání s předchozími lety bylo vyhlášení tohoto programu s ohledem na povinnost projednat obsah programu a výši podpor v Evropské komisi v Bruselu opožděno o cca. tři měsíce.

 

Vyhláška č. 425/2004 Sb.

Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

 

Výtahy - nová publikace

Publikaci Výtahy - Oprava a obnova výtahů v bytových domech , která byla vydána ve spolupráci SČMBD a Nakladatelství ŠEL, můžete získat již od začátku měsíce května 2004.

 

PROGRAM PANEL - novelizace NV č. 299/2001 Sb.

Ve Sbírce zákonů - částce 52, která byla rozeslána dne 7. 4. 2004, bylo zveřejněno nařízení vlády č. 152/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb. , o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.

 

Seznam energetických auditorů

Seznam energetických auditorů podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, platný k 27.8.2002.

 

Výklad postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V souvislosti s rozsáhlými záplavami na území ČR a v návaznosti na vyhlášení stavu nouze v některých oblastech našeho státu vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Výklad postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele.

 

Požární ochrana a bezpečnost

Požární ochrana a bezpečný provoz bytového domovního fondu - technická příručka

 

TEPLO - VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

TEPLO - VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA, jejich regulace, měření a rozúčtování v bytových objektech - nová technická příručka vydaná v červnu 2002

 
   Dopředu   5 6 7 8 10    Další   

Nahoru