Přidat stránku pod názvem:

Záznam z pracovního jednání u ministra pro místní rozvoj ing. Jiřího Paroubka

Dne 21. 3. 2005 ministr pro místní rozvoj ing. Jiří Paroubek přijal předsedu SČMBD ing. Víta Vaníčka a výkonného ředitele ing. Miloše Hejdu. Na pracovním setkání projednali návrh zákona o podpoře družstevní bytové výstavby, notifikaci programu PANEL, návrh zákona o vlastnictví bytů a přípravu tiskové konference o deregulaci nájemného.

K jednotlivým bodům bylo projednáno:

1. Návrh zákona o družstevní bytové výstavbě

Návrh zákona byl po projednání v Evropské komisi upraven na principu de minimis. Představenstvo SČMBD považuje tuto verzi pro družstva za nevyhovující a doporučuje takové úpravy, které by umožnily plné zapojení bytových družstev za ekonomicky výhodnějších podmínek. Pan ministr zdůraznil, že úprava zákona na principu de minimis je v současnosti jediná možná. Ministr ing. J. Paroubek přislíbil úpravu současného znění ve prospěch možné účasti stávajících členských družstev SČMBD. Představitelé obou stran se shodli, že budou společně prosazovat využití družstevních principů v nově připravovaném zákoně o výstavbě bytů vybranými právnickými osobami dodržujícími zásady obecné prospěšnosti.

2. Notifikace programu PANEL v Evropské komisi

Ministr potvrdil, že ze strany SFRB došlo ke zpoždění v přípravě žádosti o notifikaci programu. Přislíbil, že osobně dohlédne, aby urychleně došlo k nápravě. Lze očekávat, že program bude schválen do konce května 2005. Do této doby bude možno využít programu PANEL na principu de minimis.

3. Návrh zákona o vlastnictví bytů

Obě strany budou spolupracovat na konečném znění zákona a při tom budou respektovat zájmy bytových družstev i společenství vlastníků tak, aby byly zajištěny řádný provoz a údržba bytových domů a spokojené bydlení uživatelů bytů.

4. Příprava společné tiskové konference o deregulaci nájemného

Předseda SČMBD Ing. V. Vaníček dohodl s ministrem Ing. J. Paroubkem uspořádání společné tiskové konference MMR a SČMBD o deregulaci nájemného dne 12. 4. 2005. Pro tuto konferenci připraví SČMBD podklady o nájemném v bytových družstvech.

Zaznamenal: Ing. Miloš Hejda, výkonný ředitel SČMBD
V Praze dne 23. 3. 2005

Nahoru