Přidat stránku pod názvem:

Regenerace panelových domů - "VÝHODNÉ NABÍDKY"

80 % dotace, velké slevy, žádné starosti......

V posledních dnech jsme obdrželi prostřednictvím mailových zpráv několik informačních nabídek na regeneraci panelových domů, tj. zateplení plášťů, výměnu oken a všechny související stavební činnosti. Jsme přesvědčeni, že tyto zprávy obdržela jako nevyžádanou poštu většina vlastníků panelových domů. Společným jmenovatelem všech nabídek byla vazba na dotační zdroje, jak národní, tak i evropské. Slibované dotace, které jsou hlavním bodem nabídek, dosahují výše mnoha desítek procent.

Vzhledem ke znalosti možností stavajících dotačních titulů považujeme za nutné doporučit všem osloveným při posuzování a zvažování těchto nabídek obezřetný přístup a zdravý odstup. Věříme, že většina našich kolegů si je vědoma realných možností a hranic programů podpor oprav panelových domů.

Nahoru