Přidat stránku pod názvem:

Novinky

   Dopředu   10 14 15 16 17 19    Další   

21. konzultační dny – 7.4. 2009 v Praze a 9.4. 2009 v Přerově

Dne 7.4. 2009 v Praze a 9.4. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 21. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ, věnované přípravě společné televizní antény na příjem zemského digitálního televizního vysílání. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Panelák roku 2008

SČMBD ve spolupráci s ČSOB, CERPAD, PanelPlus a TM vydavatelstvím vyhlašuje soutěž pro bytová družstva a společenství vlastníků

 

20. KONZULTAČNÍ DNY

       Dne 3. 2. 2009 v Praze a 5. 2. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 20. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek (doplněný text)

Příklady stanovení základu daně z příjmů právnických osob SVJ za r. 2008

 

Daň z nemovitostí v r. 2009

Nový tiskopis daňového přiznání na r. 2009 a zrušení osvobození stavby po zateplení

 

Program PANEL – změna formuláře Stanoviska

Vzhledem k novelizaci zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, zvláště pak   s přihlédnutím    k § 6a, který vstupuje v platnost od 1. 1. 2009 (souvisí se zrušením vyhlášky č. 291/2001 Sb. a se zavedením požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov), bude počínaje 1. 12. 2008 při realizaci programu PANEL používán nový formulář Stanoviska ke splnění podmínek pro poskytnutí podpory v programu PANEL, který je přílohou tohoto sdělení.

 

Ještě k problematice právních vztahů k pozemkům ve vlastnictví státu

Uvádíme další skutečnosti k problematice převodu pozemků.

 

Aktuální komentář k fondu ČSOB bytových družstev

 

Financování programu PANEL - 2008 a 2009

Vláda České republiky projednala na svém jednání dne 22. 9. 2008 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 a dne 1. 10. 2008 návrh na změnu rozpočtu SFRB pro rok 2008. 

 

Novela zákona o dani silniční

Dne 4. 7. 2008 byla v částce 78 Sbírky zákonů zveřejněna významná novelizace zákona o dani silniční.

 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Kdy a v jaké výši musí družstvo nebo SVJ platit pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svého zaměstnance?

 

Program ČSOB - dotace na energeticky úsporné projekty

Úvěry s dotací na energeticky úsporné projekty bude se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu poskytovat už v průběhu léta ČSOB.

 

Informace o připravovaných změnách v programu PANEL

Do konce měsíce června má vláda projednat novelu NV č. 299/2001 Sb., a to  včetně avizovaného navýšení prostředků určených na financování programu PANEL

 

Uplatňování DPH u výstavby

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách Informaci k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008

 
   Dopředu   10 14 15 16 17 19    Další   

Nahoru