Přidat stránku pod názvem:

Silná aliance žádá Nečase, aby investoval do chytrých domů

Dne 22.září 2011 proběhla tisková konference Svazu města a obcí, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svazu českých a moravských bytových družstev, českomoravské konfederace odborových svazů a Hnutí DUHA.   Uveřejňujeme tiskovou zprávu:

Tisková zpráva

 

Silná aliance žádá Nečase, aby investoval do chytrých domů

 

čtvrtek 22. září 2011

 

Silná aliance obcí a měst, podnikatelů, odborů, bytových družstev a ekologických organizací požaduje, aby vláda investovala desítky miliard korun prodeje z povolenek ke znečišťování do nového Programu energetické nezávislosti, který srazí závislost českých budov na vytápění fosilními palivy.

 

Svaz měst a obcí, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz českých a moravských bytových družstev, Českomoravská konfederace odborových svazů a Hnutí DUHA to společně navrhly v dopise adresovaném premiéru Petru Nečasovi [1].

 

„Věříme, že takové řešení posílí českou ekonomiku, ulehčí domácnostem a sníží naši závislost na dovozu energie“, argumentují.

 

Program by měl domácnostem, městům či obcím i krajům pomoci s důkladnou energetickou renovací budov: zateplením, výměnou oken či vybavením domů moderními zdroji tepla: kotly na biomasu, solárními kolektory na střechách a podobně.

 

Srazí tak účty za teplo a sníží závislost domácností i veřejných budov na drahém zemním plynu z nestabilních zemí.

 

Pokud Česká republika využije rozumných možností k zateplování domů, při ekonomické životnosti 25 let a se započtením nově postavených efektivních budov by čistý zisk činil 223 miliard korun.

 

Navíc peníze, které program investuje, zůstanou v domácí ekonomice. Vytvoří desítky tisíc pracovních míst pro české zedníky, dělníky a inženýry.

 

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky, řekl:

„Pro obce a města je velmi důležité, aby byla vyčleněna částka také pro veřejné budovy. Investice do úspor energií splňuje podmínky udržitelného rozvoje, neboť chrání životní prostředí i zlepšuje zaměstnanost. Tím přispívá k ekonomickému růstu a má také sociální rozměr, protože šetří prostředky vlastníků, nájemníků, ale také rodičů dětí v mateřských školách.“

 

Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, řekl:

„Vnímáme to jako jedinečnou možnost kombinace podpory stavebnictví a budoucích úspor energie.“

 

Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, řekl:

„Pokud prostředky získané z prodeje emisních povolenek stát věnuje na podporu energeticky vědomých oprav a zateplení bytových domů, má obrovskou šanci se vypořádat s dluhem z předchozích období. Stávající bytový fond patří k největším konzumentům energií na vytápění a při snížení v řádu desítek procent je možno kalkulovat s roční úsporou energie v řádech milionů gigajoulů, snížením emisí škodlivých látek spojených s výrobou tepla v tisících tunách, podporou zaměstnanosti v regionech v tisících pracovních místech a pro uživatele bytů s finanční úsporou v řádu miliard korun. Tento postup by byl plně v souladu s vládní Koncepcí bydlení ČR do roku 2020, ve které vláda jako jeden z nástrojů podpory bydlení ukládá připravit Program na podporu snižování energetické náročnosti stávajících budov.“ 

 

Stanislav Antoniv, člen Rady ČMKOS a předseda Odborového svazu Stavba ČR, řekl:

„Podporujeme tuto iniciativu zejména proto, že přispěje k udržení zaměstnanosti nejen ve stavebnictví, ale díky silnému multiplikačnímu efektu i v dalších oborech. Zájmem vlády rozpočtové odpovědnosti musí být to samé.“

 

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Vláda má neopakovatelnou příležitost začít s plošnou energetickou renovací domů. Ekonomika bude silnější, rodiny ušetří tisíce korun za vytápění a srazíme naši nebezpečnou závislost na dováženém plynu.“

 

 

 

Kontakt:       Martin Sedlák, Hnutí DUHA, telefon 737 128 471, email martin.sedlak@hnutiduha_cz

 

 

 

 

Poznámky:

Kompletní dopis TK_22_9_dopis_Petru_Necasovi1.pdf TK_22_9_dopis_Petru_Necasovi1.pdf (461,25 KB)
.

Nahoru