Přidat stránku pod názvem:

Český statistický úřad - bytová družstva a SVJ

Český statistický úřad zpracoval prezentaci o bytových družstvech a společenství vlastníku jednotek, která je zveřejněna na internetových stránkách ČSÚ.

Data jsou publikována v časových řadách počtů BD a SVJ v jednotlivých letech v členění podle krajů a regionů (bývalých okresů). Data budou ročně aktualizována.

Data lze najít na : http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/bds_cr

Nahoru