Přidat stránku pod názvem:

Zelená úsporám - dokončení realizace akci do 30. 6. 2012!

Upozorňujeme na změnu v podmínkách programu ZÚ, kdy změnou přílohy I/4 směrnice 9/2009 MŽP došlo ke zkrácení termínu realizace z 31.12.2012  do maximálně 30. 6. 2012. 

S účinností od 26. dubna 2011 bylo na webových stránkách www.zelenausporam.cz zveřejněno nové znění přílohy č. I/4 Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP v rámci Programu Zelená úsporám. 

 Změna znění přílohy spočívá ve zkrácení termínu realizace akcí z 31. 12. 2012  do maximálně 30. 6. 2012. Žadatelům tak bylo zkráceno období, ve kterém musí doložit dokončení realizace akcí o půl roku, což může v mnoha případech způsobit žadatelům fatální problémy. S tímto faktem samotným, ale také se způsobem, jakým byla tato zásadní „změna“ provedena (změna nebyla na rozdíl od jiných úprav podmínek nijak veřejnosti prezentována), svaz zásadně nesouhlasí.

Svaz v této věci bude dále jednat s orgány SFŽP.

Nahoru