Přidat stránku pod názvem:

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Svaz zastupuje členská družstva v jednáních s Vládou ČR, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době členové svazu vlastní či spravují cca 650 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR. Mimo správy vlastních bytů a domů členská družstva vykonávají správu pro cca 13 tisíc společenství vlastníků jednotek. Svaz je tak prostřednictvím svých členů největším organizovaným správcem bytových domů v ČR.

Novinky

13

10

2021

LAMA energy a.s. - sdělení ke stávající situaci na trhu s energiemi

Autor Ing Martin Hanák

Společnost LAMA energy a.s. vydala následující prohlášení reagující na končení činnosti dodávek elektrické energie a plynu společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.

4

10

2021

Nová zelená úsporám - Výzva č. 2/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Autor Ing Martin Hanák

Ministerstvo životního prostředí dne 21. 9. 2021 vyhlásilo, v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2021, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám. Podmínky poskytování podpory dle této výzvy se dále řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám – Bytové domy.

10

09

2021

Program Bytové domy bez bariér - nová výzva

Autor Ing Martin Hanák

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 10. září 2021 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér.  Připraveno je téměř 120 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 15. října 2021 do 12 hod.

28

07

2021

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy

Autor

V souvislosti s výskytem tornáda v ČR dne 24. 6. 2021 vydala Finanční správa ČR informaci k postupu při zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy. 

Všechny novinky