Přidat stránku pod názvem:

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Svaz zastupuje členská družstva v jednáních s Vládou ČR, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době členové svazu vlastní či spravují cca 650 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR. Mimo správy vlastních bytů a domů členská družstva vykonávají správu pro cca 13 tisíc společenství vlastníků jednotek. Svaz je tak prostřednictvím svých členů největším organizovaným správcem bytových domů v ČR.

Novinky

12

03

2018

Odpovědi na dotazy - aktualizace 12.3.18

Autor Ing. Lenka Haráková

Rubrika Odpovědi na dotazy - ekonomika v oddílu Metodika byla doplněna o nové otázky z oblasti bytového spoluvlastnictví, daně z příjmů a DPH  

1

03

2018

Aktuálně z legislativy: Novela ZOK z dílny Ministerstva spravedlnosti

Autor Mgr. Kateřina Horáková

Po roční odmlce Ministerstvo spravedlnosti předkládá opět do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony.

6

02

2018

78. výzva IROP - Energetické úspory v bytových domech III

Autor Ing Martin Hanák

Dne 12. 2. 2018 vyhlásil Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP)  novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III .

29

01

2018

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Autor Ing. Andrea Manová

Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Všechny novinky