Přidat stránku pod názvem:

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Svaz zastupuje členská družstva v jednáních s Vládou ČR, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době členové svazu vlastní či spravují cca 650 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR. Mimo správy vlastních bytů a domů členská družstva vykonávají správu pro cca 13 tisíc společenství vlastníků jednotek. Svaz je tak prostřednictvím svých členů největším organizovaným správcem bytových domů v ČR.

Novinky

29

11

2021

Vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH

Autor Ing. Lenka Haráková

V návaznosti na informaci "Rozhodnutí o prominutí DPH na dodání elektřiny a plynu" (viz článek v této sekci z 26.10 2021) zveřejňujeme informaci Generálního finančního ředitelství k vyúčtování elektřiny a plynu 

26

10

2021

Rozhodnutí o prominutí DPH na dodání elektřiny a plynu

Autor Ing. Lenka Haráková

Ministryně financí rozhodla   o prominutí DPH na dodání elektřiny a plynu, včetně záloh, a to za listopad a prosinec tohoto roku. Rozhodnutí, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 34/2021, je přiloženo k této informaci.

4

10

2021

Nová zelená úsporám - Výzva č. 2/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Autor Ing Martin Hanák

Ministerstvo životního prostředí dne 21. 9. 2021 vyhlásilo, v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2021, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám. Podmínky poskytování podpory dle této výzvy se dále řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám – Bytové domy.

Všechny novinky