Přidat stránku pod názvem:

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Svaz zastupuje členská družstva v jednáních s Vládou ČR, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době členové svazu vlastní či spravují cca 650 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR. Mimo správy vlastních bytů a domů členská družstva vykonávají správu pro cca 13 tisíc společenství vlastníků jednotek. Svaz je tak prostřednictvím svých členů největším organizovaným správcem bytových domů v ČR.

Novinky

28

07

2021

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy

Autor

V souvislosti s výskytem tornáda v ČR dne 24. 6. 2021 vydala Finanční správa ČR informaci k postupu při zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy. 

16

06

2021

Nová družstevní bytová výstavba ve spolupráci s městy a obcemi

Autor Ing Martin Hanák

Česká společnost pro rozvoj bydlení  pořáda dne  24. června 2021 v 9:00 hodin diskusní online forum.

19

05

2021

ARTAV - Transpozice směrnice EED do české legislativy

Autor Ing Martin Hanák

Rada ARTAV připravila webinář na téma transpozice směrnice EED do české legislativy. Webinář se uskuteční dne 27. 5. 2021 on-line formou. Účast na semináři je bezplatná. 

Všechny novinky