Přidat stránku pod názvem:

44. Konzultační dny - 15.4. Praha a 16.4. Přerov

SČMBD pro své členy připavil konzultační dny na téma: Společenství vlastníků jednotek dle NOZ z pohledu jeho vnitřní struktury, zápisů do rejstříku společenství vlastníků jednotek a rozhodování soudu o neplatnosti usnesení shromáždění, případně dalšího rozhodování . 

Dne 15. 4. 2014 v Praze a 16. 4. 2014 v Přerově se uskuteční v pořadí  44. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 hodin a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Na základě požadavku plynoucího z porady ředitelů ÚR BD je programem konzultačních dnů téma Společenství vlastníků jednotek dle NOZ z pohledu jeho vnitřní struktury, zápisů do rejstříku společenství vlastníků jednotek a rozhodování soudu o neplatnosti usnesení shromáždění, případně dalšího rozhodování

Lektorem je JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze, autor řady odborných publikací.

Program:

1) Právní prameny úpravy SVJ a jich se týkajících otázek

2) Rejstřík SVJ 

  • Povaha rejstříku SVJ  a principy jeho fungování

  • Skutečnosti zapisované do rejstříku SVJ

  • Listiny zakládané do sbírky listin rejstříku SVJ

  • Řízení o zápisu SVJ

  • Zápisy do rejstříku SVJ; zápis notáře

3) Společenství vlastníků z hlediska přechodu původních SVJ na „nový“ právní režim

4) Změny stanov SVJ – obsah a způsob, forma, termín

5) Plné moci k právním jednáním v rámci SVJ a vůči SVJ – forma a míra nutnosti jejího dodržení

6) Statutární orgány SVJ – vznik a zánik funkce, odpovědnost a předpoklady výkonu funkce (novinky)

7) Rozhodování shromáždění vlastníků jednotek – působnost, kvora nutná pro přijetí rozhodnutí, forma rozhodnutí (novinky)

8) Vztah bytového družstva a společenství vlastníků


Organizační pokyny:

Pro účast na KD je nutno vyplnit a zaslat přihlášku, která je přílohou tohoto sdělení.  Počet účastníků je omezen kapacitou sálů, tzn. v Praze max. 130 a v Přerově 150 účastníků. Vzhledem k tomu, že v případě překročení kapacity sálů nejsme schopni s ohledem na možnosti lektora přidat další termín (tak jako tomu bylo v minulosti), jsme nuceni akceptovat přihlášení max. 2 osob z jednoho družstva.  V případě, že i přes toto omezení dojde k překročení kapacity sálů, přistoupíme k omezení na 1 osobu/1 družstvo. O této skutečnosti Vás budeme po vyhodnocení počtu přihlášených informovat (do seznamu účastníků bude v tomto případě zanesena osoba uvedená v přihlášce jako první).

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 3. 4. 2014. Přihlášky po tomto termínu nebudou akceptovány.

 44._konzultacni_dny_pozvanka_prihlaska.pdf 44._konzultacni_dny_pozvanka_prihlaska.pdf (51,56 KB)


Místo konání:          Čechy – Společenský sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4

Morava – Klub TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

Pozn.: Změna přednášejících a upřesnění časového harmonogramu možná.

Nahoru