Přidat stránku pod názvem:

50. konzultační dny

Dne 2.2.2016 v Praze a 4.2.2016 v Přerově se uskuteční v pořadí  50. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin. Hlavním tématem konzultačních dnů bude problematika exekucí.

Program:

10.00 – 10.15  Model Exekutor

                       - aktuální informace, statistika dotazů (JUDr. Daniel Zdeněk, SČMBD)

10.15 – 10.45  Bytové družstvo jako součinnostní subjekt

                         - povinnosti bytových družstev ve vztahu k soudnímu exekutorovi

                        - datová výměna v rámci Modulu Exekutor

                        - "klasické" písemné součinnosti na bytová družstva

10.45 - 11.30   Exekuce člena bytového družstva

                         - zjišťování informací o exekucích , nahlížení do CEE

                         - exekuční postih družstevního podílu

                         - mobiliární exekuce

11.30 – 11.45  Přestávka

11.45 – 12.45  Bytové družstvo jako oprávněný

                          - postup před zahájením exekuce, získání exekučního titulu

                         - podání exekučního návrhu, výběr exekutora, jak podat návrh apod.

                         - získání informací o aktuálním stavu řízení

                         - přehled způsobů provedení exekuce

                         - náklady exekuce

                         - exekuce vs. insolvence.

12.45  - 13.00  Diskuze

Lektoři:          Praha - Mgr. et Bc. Petra Pimková, právník Exekutorské komory ČR

                      Přerov – Mgr. et Ing. Antonín Toman, vedoucí právního oddělení – EK ČR

Pozn.:     Případné dotazy k této problematice a uvedenému programu prosím zasílejte v termínu do 22. 1. 2016 na emailovou adresu: daniel.zdenek@scmbd_cz.

              

Místo konání:         

Čechy – Společenský sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4

Morava – Klub TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

Pozn.: Změna přednášejících a upřesnění časového harmonogramu možná.

Nahoru