Přidat stránku pod názvem:

Činnost oddělení

Oddělení technické zajišťuje pro členská bytová družstva následující činnosti:
  • systémové řešení odstraňování panelových vad a havarijní vady ve spolupráci s kompetentními orgány
  • koncepci politiky bydlení,programů humanizace a rekonstrukce bytového fondu
  • činnost technické komise
  • podporu financování bytové výstavby,její údržby a modernizace včetně zajištění smluv o spolupráci
  • projekty technického rozvoje a vzdělávání včetně realizace státního programu energetických úspor
  • projednávání finančních zdrojů z cizích rozpočtů a statutárních fondů
  • metodiku požární ochrany a BOZP včetně úkolů vyplývající pro SČMBD
  • agendu Zpravodaje SČMBD a kontakt s jeho redakční radou
  • uzavírání rámcových smluv o spolupráci

Nahoru