Přidat stránku pod názvem:

Další informace k obnovení příjmu žádostí o dotace PANEL

Oficiální informace poskytnutá Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.


Státní fond rozvoje bydlení počínaje dnem 2.4.2008 obnovuje příjem žádostí o dotace v Programu PANEL. Žádosti budou opět přijímány všemi pobočkami ČMZRB, a.s., na novém formuláři, který je k dispozici na webových stránkách ČMZRB, a.s. K žádostem budou přikládána Stanoviska Poradenských informačních středisek vystavená na původních formulářích platných od 1. 9. 2007.

Podmínky pro přiznání dotace zůstávají v platnosti podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., pouze byla využita možnost stanovení nižšího % dotace, které bylo určeno ve výši 2 %. Na internetu je vyvěšeno i novelizované znění programu PANEL.

Upozorňujeme, že pokud jsou současně nebo postupně podávány žádosti o záruku a dotaci, budou vystavována potvrzení o způsobilosti žádosti k podpoře zvlášť pro každou žádost. Stavební práce však mohou být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky) uzavřeny až po rozhodném datu uvedeném v potvrzení o způsobilosti vydaném k žádosti o dotaci. Přípustný je nákup stavebního materiálu před zahájením stavby a pořízení strojů a zařízení, které jsou součástí stavby a účtují se do hodnoty domu.

Současně Vám sdělujeme, že SFRB rozhodl o stanovení 2 % výše dotace i u nevyřízených žádostí přijatých do 5.10.2007.POZN.: Upozorňujeme na nový vzor formuláře žádosti o dotaci, který je přílohou tohoto článku.

PANEL - zadost o dotaci - verze platná od 2.4._2008.xls PANEL - žádost o dotaci - verze platná od 2.4._2008.xls (45,50 KB)

Nahoru