Přidat stránku pod názvem:

Doporučná technická literatura k programu oprav bytových domů postavených panelovou technologií

Po prvním souboru odborných publikací připravených v rámci řešení státních úkolů podpory výzkumu a vývoje „Programu regenerace panelových domů“, který byl vydán v roce 2000, připravilo MPO ČR ve spolupráci s ČKAIT další tři tituly.

Nově vydané publikace:

- II/2 Výtahy panelových domů cena pro členy komory 120,- Kč, pro nečleny 144,- Kč)
- II/4 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B – jihočeská varianta (cena 530,- Kč)
- II/6 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B – karlovarská varianta (cena 360,- Kč)
ceny jsou bez DPH


V roce 2001 mají dále být dále vydány tyto publikace:

- II/1 Střešní nástavby panelových domů: konstrukční řešení nástaveb, stavebně technické průzkumy, vybraná vzorová řešení
- II/3 Komplexní regenerace panelových domů
- II/5 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B – západočeská varianta
- II/7 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy PS 69 (PS 69/2) – západočeská a jihočeská varianta
- II/8 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy G 57 – severočeská varianta
- II/9 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy B 70 – severočeská varianta
- II/10 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy BANKS – severočeská varianta
- II/11 Komplexní regenerace stavební soustavy Larsen-Nielsen z hlediska stavební fyziky, energetiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov
- II/12 Komplexní návrh regenerace stavební soustavy PS 69 z hlediska stavební fyziky, energetiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov
- II/13 Komplexní návrh regenerace stavební soustavy B 70 (severočeská varianta) z hlediska stavební fyziky, energetiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov
- II/14 Technický průvodce pro plánování údržby panelových domů a provádění předepsaných revizí
ceny nejsou zatím určeny

Nahoru