Přidat stránku pod názvem:

Financování programu PANEL - 2008 a 2009

Vláda České republiky projednala na svém jednání dne 22. 9. 2008 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 a dne 1. 10. 2008 návrh na změnu rozpočtu SFRB pro rok 2008. 

 

PANEL - 2009

Vláda České republiky projednala na svém jednání dne 22. 9. 2008 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009. Dle dostupných informací,  které poskytl ředitel SFRB JUDr. Jan Wagner, byl vládou schválen návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. Pro potřeby  programu PANEL v roce 2009 je v tomto návrhu počítáno s částkou 3,5 mld. Kč.

PANEL - 2008

Na jednání vlády dne 1. 10. 2008 nesouhlasila s návrhem na doplnění finančních zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení určených na podporu rekonstrukcí panelových bytových domů v roce 2008 (program „PANEL") o 1,2 mld Kč z prostředků původně určených Státnímu fondu dopravní infrastruktury z toho důvodu, že již nelze oslabovat částky určené na výstavbu dopravní infrastruktury a v důsledku současné ekonomické situace již nejsou k dispozici ani jiné rozpočtové zdroje. Nedošlo tak ke zvýšení objemu finančních prostředků v rozpočtové položce na program „PANEL" na požadovanou hladinu 3 200 mil. Kč.

 Vláda však schválila pouze užší změnu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, kterou se aktivují pouze vnitřní zdroje Fondu a zvyšuje se tak rozpočtová položka na program „PANEL" v roce 2008 o cca 500 mil. Kč na hladinu 2 000 mil. Kč.

Příjem žádostí

Vedení MMR a vedení Fondu ani za těchto okolností však neuvažují o zastavení příjmu žádostí o podporu v programu „PANEL". Žádosti budou vyřizovány do vyčerpání současných rozpočtových prostředků a zbývající část žádostí bude uspokojena v příštím roce.

Novelizace NV č. 299/2001Sb.

Ministr pro místní rozvoj však z programu vlády stáhl svůj návrh na novelizaci nařízení vlády č. 299/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky uvedeného programu. Bez významnějšího navýšení finančních zdrojů pro program „PANEL" by totiž na opětovné zvýšení úrokové dotace (v některých případech opět 4 %) nezbyl dostatek finančních prostředků a navrhovaná novela by tak nemohla být v plném rozsahu realizována.

Nahoru