Přidat stránku pod názvem:

IROP - průzkum k přípravě podmínek programu

Ve spolupráci s uskupením Šance pro budovy žádáme členy svazu o zapojení do průzkumu, který bude podkladem pro přípravu podmínek programu IROP.

Vyplněním níže uvedeného dotazníku přispějete k efektivnějšímu nastavení podminek programu, z něhož bude možné podporovat energeticky vědomé modernizace bytových domů.

Jménem svazu Vás touto cestou prosíme o spolupráci.

Dotazník naleznete pod následujícím odkazem:

https://docs.google.com/forms/d/1kN-aaGGxtoASGGMLzR19AyTu2AW2YvCNRG1cyVEmDCM/viewform

Nahoru