Přidat stránku pod názvem:

Musíme bojovat proti cenám za teplo

Dne 18.2.2009 byl v časopise Panel plus uveřejněn rozhovor s předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev ing. Vítem Vaníčkem, týkající se zhodnocení minulého období, dopadů finanční krize na bytová družstva a problematiky cen tepla.

Letošní rok je nejen ve znamení celosvětové finanční krize, ale i půlročního předsednictví České republiky v Evropské unii. S předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev ing. Vítem Vaníčkem jsme proto nejen zhodnotili uplynulých 12 měsíců, ale nahlédli jsme i do budoucnosti bytových družstev.

 

* Vraťme se na úvod našeho rozhovoru do loňského roku, kdy družstevníkům výrazně znepříjemňovala život poslanecká iniciativa poslankyně Horníkové a poslance Vojíře. Je vše již zažehnáno, nebo kostlivec ve skříni straší i v roce 2009?

 

            K předmětnému návrhu na změnu zákona o vlastnictví bytů iniciovaným jako Poslanecký tisk č.266/2007 je možné v současné době pouze konstatovat, že návrh byl zařazen na program prosincové schůze Poslanecké sněmovny v závěru minulého roku. Vzhledem k tomu, že program jednání nebyl schválen a návrh nebyl zařazen ani na jednání mimořádných schůzí, nedošlo v této záležitosti k posunu.

 

* Program PANEL v roce 2007 neslavně krachoval a jen díky lobování za strany Svazu a veřejnému tlaku díky úspěšné tiskové konferenci SČMBD, kde bylo veřejně upozorněno na hanebné podceňování tohoto programu, se zdařilo mnohé v roce 2008 zachránit. Jaký je výhled na letošní rok?

 

            Pro rok 2009 bylo schváleno do rozpočtu SFRB 3,5 mld. Kč a většina z této sumy má být použita na financování Panelu. Pozitivní zprávou je, že v připravovaných materiálech MMR je od roku 2010 je počítáno na novelizovaný Program PANEL s částkou 5 mld. Kč ročně, což svaz samozřejmě podporuje.

 

* Současná finanční krize zapůsobila ve sférách, které zprvu ani nebylo možné odhadnout. Na naši republiku dopadla formou omezování či rušení výroby. V mnoha městech a regionech vzrostla velmi výrazně nezaměstnanost. Jaký to má dopad na bytové družstevnictví?

 

            Má to stejný dopad jako všude v okolních zemích. Zvýšená nezaměstnanost způsobí zdržení plateb nájemného a v řadě případů i neplacení z důvodu nedostatku finančních prostředků, a to především ve výrazně postižených regionech. Již dnes máme negativní signály například z Nového Boru, kde propuštění skláři nemají peníze na zaplacení nájmů. Lze proto předpokládat podstatné zvýšení pohledávek za nájemné a za úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytů a bohužel nepůjde o pozvolný proces. Nezaměstnaní lidé se téměř okamžitě stávají neplatiči a bytová družstva musí s touto situací počítat. Již dlouho BD upozorňujeme, že musí mít v záloze “cash flow”, jinak se dostanou do velkých problémů. K 31. prosinci 2007 dlužná částka u členských bytových družstev činila 280 milionů korun a náš pesimistický odhad je, že během letošního roku může být nárůst tohoto dluhu až trojnásobný!

 

* Jsou v přímém ohrožení úspory bytových družstev, která své volné finance investovala v rámci programů finančních domů do různých aktivit, například do fondů?

 

            Volné finanční prostředky přímo ohroženy nejsou. Jiná věc je jejich reálná hodnota, která vinou vysokého loňského růstu spotřebitelských cen podstatně klesla. Neexistuje totiž bezpečný zhodnocovací titul, který by umožnil zachovávání reálné hodnoty finančních prostředků v období vysoké inflace a hospodářské krize. Z hlediska bytových družstev bych proto usiloval o co nejrychlejší opravy bytového fondu, dokud hodnotu peněz výrazně nesníží inflace.

 

* Bude mít finanční krize dopad na revitalizaci domů, nebo finanční domy naopak tuto oblast vidí stále jako méně rizikovou a naopak ji podpoří?

 

            To je otázka spíše pro stát a parlament. Záleží na přístupu vlády k růstu nezaměstnanosti. Bude-li ji chtít snížit a současně podpořit růst HDP, může jako jeden z nástrojů realizovat zvýšení podpory bytové výstavby či revitalizace bytů.

 

* Cena za teplo a teplou užitkovou vodu, která mnohde až neúnosně stále roste, byla příčinou mnohých protestů nejen samotných bytových družstev. Vůči provozovatelům a majitelům tepláren se vzedmula vlna odporu i z Poslanecké sněmovny.

 

* Protesty jednotlivých družstev a odběratelů však nemají u tepláren patřičný zvuk. Dá se očekávat od vznikajícího “Sdružení spotřebitelů tepla”, které SČMBD podporuje, změna v chování tepláren?

 

            Boj proti dalšímu nárůstu ceny tepla je pro Svaz jedním z prioritních úkolů následujícího období. Vzhledem k trendu, který registrujeme za posledních 10 let, můžeme i do budoucna očekávat každoroční nárůsty cen tepla o 10-15 %. Je zarážející, že to nikoho z představitelů odpovědných orgánů prakticky nezajímá. Přitom se jedná o zdražení v řádech několika set korun ročně. Dnes je průměrná cena za 1 GJ cca 460 Kč, v extrémních případech překračuje 800 Kč. Existují prognózy, že v horizontu let 2012-15 bude průměrná cena za GJ 600-700 Kč a v extrémech překročí 1000 Kč. To jsou šokující sumy, ale mnohem zarážející jsou rozdíly v regionálních cenách. Například v Pardubicích a v Hradci Králové občané platí cca 300 Kč/GJ, na druhé straně v Liberci, Jablonci a v České Lípě 800 Kč/GJ. Přitom obyvatelé obou regionů platí za stejný pocit tepla, za stejných 21 stupňů Celsia... V této souvislosti se opět ukazuje, jak moc důležité je pokračovat v Programu Panel, především v zateplování objektů...

 

* Samozřejmě. Uvážíme-li, že současný rozptyl měrné spotřeby tepla na vytápění 1 m2 obytné plochy se u obytných budov pohybuje od 0,25 GJ až po 1 GJ/rok, pak u 75 metrového bytu mohou náklady na vytápění v té nejhorší variantě dosahovat až 60 000 Kč (1x 75 x 800). Naopak u zatepleného objektu v cenově příznivé lokalitě 5625 Kč (0,25 x 75 x 300). A to je odpověď zda zateplovat či ne a zda bojovat proti zvyšování cen tepla či nikoliv. Proč se někdo nevěnuje stejně intenzivně protestům proti růstu cen tepla jako se brojilo proti “asociálním” 30 Kč za recept?!

 

            Postavení regionálně monopolních dodavatelů tepla je navíc ve srovnání s odběrateli neporovnatelné. Dle našeho názoru takřka všechna ustanovení energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) jdou na ruku dodavatelům tepla. Svaz se proto angažuje v aktivitách směřujících k novelizaci tohoto předpisu, jejichž základním cílem je dosažení takového stavu, aby Energetický regulační úřad mohl účinně naplnit svou regulační úlohu. Aby došlo k omezení snah dodavatelů tepla o další navyšování ceny, ne-li po rozklíčování dodavateli předkládaných kalkulací “oprávněných” nákladů a “přiměřených” zisků k jejímu snižování. Vámi zmiňovaná a námi navrhovaná možnost ustanovení “Sdružení spotřebitelů tepla” má být jednou z možností jak posílit postavení odběratelů při jednání s dodavateli.

 

* Jakou má, podle vašeho názoru, naději na úspěch využívání například solárních panelů na ohřev teplé užitkové vody? Mnohde již TUV zatěžuje rozpočet domácností více než vlastní topení...

 

            Při současné technologické úrovni se jeví instalace solárních panelů jako přijatelné řešení, a to především za účelem částečného ohřevu teplé vody. Z praktických realizací víme, že 1 m2 solárního panelu může zajistit až 40 % spotřeby teplé vody v bytě. Je třeba si uvědomit, že podíl potřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody je u nezatepleného objektu cca 70/30. Po zateplení se tento poměr mění na cca 50/50 a tudíž úspory energie věnované na ohřev teplé vody nabývají na významu.

 

* Předsednictví ČR v EU v následujícím pololetí přivede do naší republiky mnoho evropských delegací na nejrůznější úrovni. Budou mezi nimi i delegáti či komisaři, kteří mají na starosti družstevní bydlení (sociální bydlení)? A v případě, že ano, bude SČMBD mít možnost se jednání účastnit?

 

            Nejen my, ale i další subjekty očekávají od českého předsednictví pozitivní výsledky. Při této příležitosti SČMBD spolupořádá s Družstevní asociací a s dalšími svazy mezinárodní evropskou konferenci, která se uskuteční 16.-18. dubna v Top hotelu Praha. V jejím v rámci bude uspořádán workshop “Sociální bydlení” za účasti evropských zástupců CECODASu i našich vládních činitelů.

 

* Významnou a v Evropě možná výlučnou pozici má SČMBD i díky své letité tradici. Letos uplyne 40 let od jeho založení - je k tomuto výročí připravena nějaká slavnostní akce?

 

            U příležitosti pravidelné valné hromady SČMBD chystáme v červnu reprezentativní oslavu 40. výročí založení Svazu. Podrobnosti bychom prozatím neradi zveřejňovali. Co však mohu říci je, že jedním z hlavních bodů bude zveřejnění výsledků soutěže PANELÁK ROKU 2008, kterou Svaz vyhlásil za účelem ocenit úsilí a úspěchy bytových družstev na poli energeticky vědomých oprav panelových domů.

 

Nahoru