Přidat stránku pod názvem:

Nové právní předpisy k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií vydalo Ministerstvo průmyslu ČR a Vláda ČR následující právní předpisy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo

          12. dubna 2001 v částce č.60/2001 Sb.

 •  

 • vyhlášku č.150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení (mi
 • mo v ní uvedenou výjimku)

   

 • vyhlášku č.151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení
 •  

 • vyhlášku č.152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
 • Účinnosti nabývá vyhláška dnem 1. ledna 2002

   

 • vyhlášku č.153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení

29. června 2001 v částce 82/2001 Sb.

 •  

 • vyhlášku č.212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení (mimo v ní uvedenou výjimku)
 •  

 • vyhlášku č.213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení
 •  

 • vyhlášku č.214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení
 •  

 • vyhlášku
 • č.215/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení

14. srpna 2001 v částce 110/2001 Sb.

 •  

 • vyhlášku č.291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Účinnosti nabývá vyhláška dnem 1. ledna 2002

Vláda ČR vydala

18. června 2001 v částce 73/2001 Sb.

 •  

 • Nařízení vlády č.195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu území energetické koncepce. Účinnosti nabylo nařízení dnem vyhlášení

 

V připomínkovém řízení je návrh vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladu na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Účinnosti má nabýt vyhláška dne 1. ledna 2002. Tato vyhláška MMR nahradí vyhlášku MPO č.245/1995 Sb. ve znění vyhlášky č.85/1998 Sb.

Nahoru