Přidat stránku pod názvem:

Novela programu PANEL byla SCHVÁLENA

Dle neoficiálních  informací  vláda dne 17. 8.  schválila na svém jednání novelu programu PANEL, která ruší požadavek na doložení doporučených hodnot průměrného součinitele prostupu tepla Uem.    

Novela vraci program do standardních mezí, v rámci kterých je žadatel povinen doložit splnění požadovaných hodnot průměrného součinitele prostupu tepla Uem.

Účinnost návrhu nařízení vlády, kterým se mění NV č. 299/2001 Sb.,  o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů  poskytnutých bankami na opravy a modernizace bytových domů bude známa poté, co tato novela bude uveřejněna ve Sbírce zákonů

Nahoru