Přidat stránku pod názvem:

Novela zákona o obchodních korporacích k 1.1.2021 s vyznačenými změnami

Vážení členové, v AKTUALITÁCH (DOKUMENTECH) legislativně-právního oddělení naleznete (po přihlášní) úplné znění ZOK ve znění novely č. 33/2020 Sb., která nabude účinnosti 1.1.2021, a to včetně důvodové zprávy k jednotlivým změnám.  

Vzhledem k obsáhlému textu byl materiál rozdělen do dvou dílů, z nichž první obsahuje obecná ustanovení týkající se všech obchodních korporací společně (včetně družstev) - je k dispozici zde: https://www.scmbd.cz/file/280/.

Druhý díl se týká pouze družstev a obsahuje ipřechodná ustanovení novely (k dispozici zde: https://www.scmbd.cz/file/281/). Druhý díl bude dotčen změnou zákona, která se v současné době projednává v Senátu jako sněmovní tisk 204 (pro informaci je text dostupný také zde: https://www.scmbd.cz/file/285/). Změna bude do našeho materiálu zapracována, až bude odsouhlaseno její konečné znění. 

Nahoru