Přidat stránku pod názvem:

Oddělení technické

VÝTAHYOprava a obnova výtahů v bytových domech
Rok vydání: 2004
OBSAH:

 • Základní termíny a použité názvosloví
 • Přehled současného stavu
 • Nejčastěji se vyskytující závady
 • Opravy a obnova výtahů
 • Povinnosti a odpovědnost dodavatele a servisní firmy
 • Statické aspekty modernizace výtahů v bytových domech
 • Opravy nástaveb výtahových strojoven
 • Výtahy a stavební předpisy
 • Přehled nehod a škodních událostí
 • Na pomoc investorům, přehled finančních institucí a realizačních firem

Cena publikace:
Pro členy SČMBD: 150,- Kč
Pro nečleny: 210,- Kč (vč. DPH)SBORNÍK INFORMACÍk opravám panelových domů
Rok vydání: 2003
OBSAH:

 • Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. + přílohy
 • Program PANEL
 • Postup při zpracování podkladů k žádosti – program PANEL + příklady
 • Pasport panelového domu
 • Pasport bytové jednotky ve vlastnictví
 • Vzorový harmonogram oprav bytového domu
 • Program poskytování finanční podpory na opravy bytového fondu pro rok 2003 + přílohy
 • Publikace SČMBD
 • Nařízení vlády č. 396/2001 Sb.

Seznamová část:

 • Právnické osoby oprávněné vydávat stanoviska k žádostem o dotace v rámci programu PANEL
 • Seznam inspektorátů Státní energetické inspekce (SEI)
 • Seznam energetických auditorů dle zákona č. 406/2001 Sb., o hospodaření energií
 • Česká energetická agentura (ČEA)
 • Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)
 • Seznam bankovních institucí poskytujících úvěry v rámci programu PANEL
 • Certifikační společnosti
 • Výběr firem – držitelů ISO 9001a 9002
 • Prezentační část

Cena Sborníku::
Pro členy SČMBD: 100,- Kč
Pro nečleny: 150,- Kč (vč. DPH)
SANACE OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ PANELOVÝCH BYTOVÝCH BUDOV


Rok vydání: 2001-05-14OBSAH:

 • Obvodové pláště a jejich poruchy
 • Sanace obvodových stěn, lodžií a balkónů
 • Tepelně technické sanace obvodových plášťů
 • Výplně otvorů
 • Ochrana obvodového pláště před korozí
 • Požadavky na požární bezpečnost
 • Hygienické problémy v bytech
 • Příprava a provádění sanací
 • Sanace obvodového pláště z hlediska stavebních předpisů
 • Informace o státních finančních podporách oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových panelových domů postavených panelovou technologií

Cena 1 ks příručky:
pro členská bytová družstva – 198 Kč
pro ostatní – 289 Kč
PŘESTAVBA BYTOVÝCH JADERPŘÍRUČKA PRO INVESTORY, PROJEKTANTY A DODAVATELE
Rok vydání: 1998
OBSAH:

 • Stavebně technologická a architektonická problematika: výchozí stav, vstupní informace, doporučené technologie přestavby, ekonomické parametry přestavby, soubor vybraných dispozičních variant přestavby bytových jader.
 • Související právní vztahy: příprava a projednání s vlastníkem domu, projednání se stavebním úřadem.
 • Způsoby financování: z vlastních zdrojů bytového družstva, využití stavebního spoření s ČS-stavební spořitelnou, s využitím úvěrů poskytnutých Českomoravskou hypotéční bankou.
 • Pomoc výrobců investorům: informace a nabídky

Cena 1 ks příručky:
pro členská bytová družstva – 150 Kč
pro ostatní – 200 Kč
PŘESTAVBA BYTOVÝCH JADERPŘÍRUČKA PRO INVESTORY, PROJEKTANTY A DODAVATELE
II. část Rok vydání: 2000
OBSAH:

 • Demontáž původního zařízení
 • Vybrané technologie přestavby: na bázi lehkých kostrových příček plášťovaných sádrokartonovými deskami, porobetonových tvárnic, přesných sádrových tvárnic, předstěnových instalačních prefabrikátů.
 • Technické vybavení: vodoinstalační rozvody z plastů, odpadní potrubí z plastů, plynoinstalace, vzduchotechnika, elektroinstalace.
 • Vnitřní zařízení a vybavení: keramické obklady a dlažby, zařizovací předměty, armatury, doplňkové vybavení, kuchyňské sestavy.
 • Realizace:problematika přestavby bytových jader z hlediska investora
 • Pomoc výrobcům a investorům: informace a nabídky.

Cena 1 ks příručky:
pro členská družstva – 130 Kč
pro ostatní – 180 Kč
VÝSTAVBA BYTŮ V NÁSTAVBÁCH A VESTAVBÁCHPŘÍRUČKA PRO INVESTORY
Rok vydání: 1997
OBSAH:

 • Základy výběru objektů vhodných k realizaci nástaveb a vestaveb: podklady pro zpracování výběru, posouzení technologických a konstrukčních částí objektu.
 • Příprava a projednání stavby se stavebním úřadem: vymezení základních pojmů, územní rozhodnutí, povolování staveb, užívání staveb, obecně technické požadavky na výstavbu nástaveb a vestaveb.
 • Smluvní vztahy: majetkoprávní vztahy a smluvní zabezpečení
 • Financování: financování družstevních bytů v nástavbách a vestavbách, daňové aspekty, využití úvěrů Českomoravské hypotéční banky a stavebního spoření s ČS-stavební spořitelnou.
 • Pomoc výrobců investorům: informace a nabídky

Cena 1 ks příručky:
pro členská družstva – 100 Kč
pro ostatní – 150 Kč
VÝSTAVBA BYTŮ V NÁSTAVBÁCH A VESTAVBÁCHPŘÍRUČKA PRO INVESTORY
II. část Rok vydání: 1999
OBSAH:

 • Příprava a projednání stavby se stavebním úřadem: územní řízení, projektová činnost a provádění staveb, ohlášení stavebnímu úřadu, stavební povolení, povinnosti stavebníka, reklamní řízení, kolaudace staveb, státní stavební dohled, sankce, obecně technické požadavky na výstavbu.
 • Výstavba bytů formou sdružení investorů.
 • Financování bytů v nástavbách a vestavbách pomocí stavebního spoření s ČS-stavební spořitelnou: úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr, kombinované financování, konkrétní příklady využití stavebního spoření
 • Konstrukční řešení nástaveb: koncepce nástaveb, konstrukční systémy, příklady konstrukčních řešení nástaveb (stávající strop, nový strop).
 • Příklady řešení nástaveb panelových domů
 • Využití střešních oken VELUX v projektech nástaveb

Cena 1 ks příručky:
pro členská družstva – 170 Kč
pro ostatní – 230 Kč
TEPLO - VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ UŽITKOVÁ VODAJejich regulace, měření a rozúčtování v bytových objektech
Rok vydání: 2002
OBSAH:

 • Problematika tepla - základní pojmy: tepelné soustavy, regulace a měření.
 • Dům a byt - dodávka a spotřeba tepla a teplé užitkové vody: teplo a TUV jako služby spojené s užíváním bytu, regulace a měření tepla a TUV.
 • Praktické zkušenosti a příklady: regulace v domech, měření a rozúčtování nákladů na OTOP dle indikátorů topných nákladů.
 • Praktické příklady: hydraulický výpočet, vzor projektové dokumentace, rozúčtování nákladů na OTOP při určení KR přímou metodou, rozúčtování nákladů na OTOP při určení KR nepřímou metodou
 • Související právní normy.
 • Způsoby financování regulace tepla se Stavební spořitelnou České spořitelny.

Cena 1 ks příručky:
pro členská bytová družstva – 248 Kč
pro ostatní – 313 Kč


Výše uvedené publikace je možno zakoupit na těchto pracovištích:Úřad rady bytových družstev v Praze
Úřad rady bytových družstev v Českých Budějovicích
Úřad rady bytových družstev v Plzni
Úřad rady bytových družstev v Ústí nad Labem
Úřad rady bytových družstev v Hradci Králové
Úřad rady bytových družstev v Brně
Úřad rady bytových družstev v Ostravě

Nebo:
SČMBD, Podolská 50, 14700 Praha 4
tel.: 241 431 610 – pí. Trachtová
tel.: 241 430 510, linka 259 – pí. Trachtová

 

 

Nahoru