Přidat stránku pod názvem:

Odměna člena orgánu společenství vlastníků jednotek

Odměna osoby, která zastupuje v orgánu SVJ (nebo jiné právnické osoby) družstvo, je příjmem této fyzické osoby, nikoliv příjmem družstva.

Bytové družstvo, které je členem právnické osoby - společenství vlastníků jednotek (SVJ) v domě, ve kterém vlastní jednotky, popř. jednotku, může být (jako každý jiný člen SVJ) zvoleno do statutárního orgánu SVJ – výboru společenství nebo pověřeným vlastníkem, příp. jiného orgánu SVJ. K zastupování v tomto orgánu musí být družstvem zplnomocněna určitá osoba – např. člen představenstva nebo zaměstnanec družstva. Odměny za výkon funkce plynou této fyzické osobě a nelze je považovat za příjmy družstva. Pro daňové účely jsou uvedené příjmy fyzické osoby prohlášeny za příjmy ze závislé činnosti v ustanovení §6 odst.1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru