Přidat stránku pod názvem:

Opatření Ministerstva financí přijatá v souvislosti s nouzovým stavem

Opatření zveřejněná ve Finančním Zpravodaji č. 4/2020 a v rámci "liberačního balíčku" Ministerstva financí

Finanční zpravodaj č. 4/2020:

- Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

- Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Přehled realizovaných opatření v rámci liberačního balíčku Ministerstva financí:

- Prominutí pokut

- Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů

- Zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty u daně z příjmů

- Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby

Financni_zpravodaj_2020_c_04.pdf Financni_zpravodaj_2020_c_04.pdf (173,99 KB)

Liberacni_balicek_Ministerstva_financi.docx Liberacni_balicek_Ministerstva_financi.docx (21,25 KB)

Nahoru