Přidat stránku pod názvem:

Panel SCAN 2009

Ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Vás žádáme o spolupráci při získávání údajů zejména o stavu panelových i nepanelových bytových domů, konkrétně o struktuře bytového fondu,   struktuře jeho vlastnictví, o míře jeho dosavadní revitalizace a naopak i o míře zanedbanosti a vnitřního zadlužení.

 

Cílem tohoto unikátního průzkumu, jehož zadavatelem je Státní fond rozvoje bydlení, je získání přehledu o potřebách oprav bytového fondu ČR  a to jak v panelových, tak nepanelových bytových domech. Anketa v takovém rozsahu a s takovým záměrem ČR dosud neproběhla.

Průzkum zahrnuje obecní, družstevní i soukromé byty. „Dotace plánujeme zodpovědně, a tak nejdříve mapujeme míru zanedbanosti bytů a bytových domů v jednotlivých regionech," říká ředitel SFRB Jan Wagner. Anketa Panel SCAN 2009 pomáhá popsat bytový fond z pohledu revitalizací již částečně provedených, ale i teprve zamýšlených. Zapojit by se měl každý, kdo může napomoci plánování dotací a investic pro další období. SFRB předpokládá, že se takto dozví o potřebách jednotlivých regionů a měst ČR a bude s nimi pracovat.

Anketa je určena správcům, právoplatným zástupcům a majitelům bytových domů.  Průzkum tedy není zaměřen na jednotlivé nájemníky nebo členy družstev. Netýká se též novostaveb, kde revitalizace není nutná.

Do celostátní ankety lze přispět prostřednictvím internetového dotazníku umístěného na internetové adrese http://www.panelscan.cz/. Pro vyplnění dotazníku je nutno se na zmíněných stránkách zaregistrovat - vstupte na stránky http://www.panelscan.cz/, klikněte na záložku „Registrace k anketě PANELSCAN" a zde se zaregistrujte k anketě jménem Vaší obce; následně obdržíte do svého e-mailu přihlašovací kód, který použijete ke vstupu do samotného anketního dotazníku na hlavní stránce. Případné dotazy týkající se dotazníku můžete směřovat na e-mailovou adresu dotaz@panelscan_cz, případně lze volat na asistenční linku +420 257 328 387 (všední dny 8-16h). Souhrnné výsledky ankety SFRB budou zveřejněny.

Pozor! Údaje do průzkumu lze zadat nejpozději do 19. června 2009!

Partneři projektu:

Českomoravská záruční a rozvojová banka

ČSOB

Wüstenrot

Družstevní marketingové sdružení

Svaz českých a moravských bytových družstev

Sdružení malých bytových družstev

Svaz měst a obcí České republiky

PanelSCAN_09_pruvodni_dopis_BD_a_SVJ1.pdf PanelSCAN_09_pruvodni_dopis_BD_a_SVJ1.pdf (329,67 KB)

Nahoru