Přidat stránku pod názvem:

PANELÁK ROKU 2008 - konečné výsledky

U příležitosti 40. výročí oslav vzniku SČMBD byly vyhlášešny výsledky soutěže PANELÁK ROKU 2008

Přihlášky do soutěže zaslalo a podmínky soutěže splnilo 48 družstev či společenství, s celkovým počtem 78 přihlášených objektů.  Další 11 zaslaných přihlášek nesplňovalo uvedená pravidla a bohužel muselo být vyřazeno z hodnocení. 

Hodnocením předložených žádostí byla pověřena odborná komise, do níž byli jmenování zástupci SČMBD, Českého svazu stavebních inženýru a partnerů soutěže.  

Složení komise:
 • Ing. Tomáš Chromý, vícepresident ČSSI
 • Vít Špaňhel – Družstevní bydlení a správa domů
 • Mgr. Jan Chára – Panel Plus, šéfredaktor
 • Ing. Tomáš Fendrych – CERPAD, president
 • Ing. Ladislav Koucký – ČSOB, a.s.
 • Ing. Martin Hanák– SČMBD, ředitel metodického odboru
 • Ing. Miloš Hejda – SČMBD, poradce předsedy

Předsedou komise byl zvolen Ing. Tomáš Chromý

Postup hodnocení: V prvním kole hodnocení bylo posouzeno nejen splnění základních pravidel soutěže, ale především byly předložené žádosti vyhodnoceny s ohledem na úroveň komplexnosti provedených oprav, provedení technických řešení a úroveň dosažených energetických parametrů.  Posuzovány byly tedy především následující parametry:  ·       

 • Rozsah oprav – komplexnost přístupu, hodnoceno v návaznosti na rozsah prováděných činností·       
 • Rozpočtové náklady v Kč/bytová jednotka·       
 • Dosažená úspora energie (rozdíl spotřeby energie na vytápění v % před a po rekonstrukci)·       
 • Energetická náročnost budovy (spotřeba energie na vytápění v m2/rok po realizaci) 

V této „technické“ části hodnocení tak bylo možno získat maximálně dvacet pět bodů a přihlášené objekty byly dle uvedených kriterií seřazeny do průběžného pořadí.

V druhém kole hodnotila komise (již bez zástupců SČMBD) „umělecký dojem“ z realizovaných objektů.   Každý z členů individuálně a subjektivně vybral deset,  pro něj nejzdařilejších architektonických návrhů, které prezentoval jednání komise. Jako nejlepší architektonický návrh pak byl hodnocen objekt, na kterém se shodlo nejvíce členů komise. Výběr poroty byl celkem jednotný, protože na body za architekturu si z osmasedmdesáti paneláků „sáhlo“ jen pětadvacet. Maximum, které mohl objekt získat, bylo patnáct bodů. V součtu obou kol hodnocení tak bylo teoreticky možno získat maximální počet čtyřiceti bodů. Vítěz soutěže získal třicet čtyři body.  

Výsledky soutěže: Je nutno konstatovat, že se komise shodla na tom, že soutěž Panelák roku  2008 nezná poražených. Všechny předložené projekty si zaslouží uznání a samotný fakt, že přihlášené objekty provedly deklarované opravy a modernizace, že docílili energetických úspor v mnoho případech přesahující i 50 % původních spotřeb si zaslouží uznání. Proto všem přihlášeným bude předáno ČESTNÉ UZNÁNÍ soutěže PANELÁK ROKU 2008.     

Vzhledem ke kvalitě předložených žádostí komise rozhodla, že nelze vyhlásit pouze 1., 2. a 3. místo a předat příslušná ocenění. Proto je objektům, které se umístily na 4. – 10. místě (tedy v 1. desítce) uděleno ocenění TOP 10 soutěže PANELÁK ROKU 2008. 

Dále byla dle propozic udělena Cena časopisu PANEL PLUS  za nejlepší fasádu udělenou v anketě čtenářů, ve které bylo jediným kritériem subjektivní hodnocení veřejnosti hlasující v galerii zveřejněné na webových stránkách svazu. Celkem se hodnocení zúčastnilo 3338 hlasujících. 

Nad rámec soutěže byla udělena Cena časopisu Družstevní bydlení a správa domů pro nejlepší společenství vlastníků a mimořádné Ocenění předsedy SČMBD za popularizaci programu PANEL.     

Celkové výsledky soutěže a přehled udělených cen a ocenění je uveden v následujícím přehledu:

 

Investor

Adresa objektu

1. Místo

SBD Přerov

Osmek 479/11, Přerov

2. Místo

SVB Volkova Praha 9

Volkova 1124-1128, Praha 9

3. Místo

SBD Pelhřimov

Boženy Němcové 1749, Pelhřimov

Ocenění předsedy SČMBD za popularizaci programu PANEL.    

Ing. Viktor Nováček

Předseda SBD Svitavy

Cena časopisu PANEL PLUS 

BD Občanů Příbram

Slunná čp.295-7,  Příbram V

Cena časopisu Družstevní bydlení a správa domů

SVB Volkova Praha 9

Volkova 1124-1128, Praha 9

TOP 10

Společenství Hutník, Veselí nad Moravou

Hutník 1410-1413, Veselí n/Mor.

TOP 10

SBD Děčín

Na Pěšině 258, 259, Děčín IX - Bynov

TOP 10

BDO Příbram

Slunná čp.295-7,  Příbram V

TOP 10

BD Družba Ústí nad Labem

Plynárenská 293/10-297/18, Ústí nad Labem

TOP 10

SBD Nová huť Ostrava-Výškovice

Zimmlerova 48, Ostrava-Zábřeh

TOP 10

Mír, stavební bytové družstvo Brno

Vlkova 3,  Brno - Líšeň

TOP 10

SBD Rozvoj Opava

Kollárova 1206/9 a 1207/11, Opava

Přehled oceněných včetně fotodokumentace naleznete v přiloženém souboru: Panelak_roku_2008_prezentace_vysledku_4_0.pdf Panelak_roku_2008_prezentace_vysledku_4_0.pdf (1,07 MB)

Nahoru